Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Familjeplaneringsmottagningen

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 1177.se

Telefon

018-611 57 15

Telefontider
Måndagar 8-15.30
Tis - Tor 8-11

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 95/96

 Hitta till ingång

Hos oss får du information om olika preventivmetoder som skyddar mot oönskad graviditet. Vi hjälper även dig som har frågor om oönskad graviditet eller abort.

Val av preventivmedel gör du i samråd med en barnmorska eller läkare, för att komma fram till den lämpligaste metoden för dig. Preventivmedelsrådgivning är kostnadsfri. Alla preventivmedel som innehåller hormoner är receptbelagda. Spiraler kan sättas in i samband med mottagningsbesök och lämpligast under pågående menstruation.

Kontakta gärna oss om du har du frågor om preventivmedel eller funderingar om sex och samlevnad.

Abortrådgivning

Alla som har frågor om oönskad graviditet eller som söker vård för att göra abort är välkomna till familjeplaneringen. Du ringer själv till vår tidsbeställning för att boka tid.

Det finns olika abortmetoder

Abort fram till vecka 12:
Medicinsk och kirurgisk abort kan göras till graviditetsvecka tolv. Medicinsk abort innebär att på medicinsk väg framkalla en blödning som liknar ett missfall. Kirurgisk abort innebär att man gör en skrapning av livmodern. Ingreppet görs i lokalbedövning eller i narkos.

Abort vecka 12-18:
För abort efter tolfte veckan sker aborten i två steg, vilket innebär en kombination av medicinsk och kirurgisk abort. När du gör den typen av abort, är du inneliggande på gynekologisk vårdavdelning.

Abort efter vecka 18:
För abort efter artonde veckan krävs tillstånd från Socialstyrelsen. Det kan du ansöka med hjälp av läkare och kurator på sjukhuset. För att man ska få tillstånd att göra en sen abort krävs att det finns särskilda skäl. Dessutom krävs att fostret inte kan klara av att leva utanför mammas kropp.

 Läs mer om abort på 1177.se

Sterilisering

Sterilisering av kvinnor sker på kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset och sterilisering av män sker på Läkarhuset i Uppsala eller på Lasarettet i Enköping.

Vad innebär sterilisering?

Sterilisering regleras i en särskild steriliseringslag. Har du fyllt 25 år och är svensk medborgare eller bosatt i Sverige har du rätt att bli steriliserad. Om du är 18–24 år kan du genom att ansöka hos Socialstyrelsens rättsliga råd få tillstånd till sterilisering. Du måste fylla i en blankett före steriliseringen att du känner till andra sätt att förhindra graviditet och förstår att sterilisering är ett definitivt ingrepp. De flesta ingrepp sker polikliniskt, det vill säga att du kan åka hem några timmar efteråt.

Sterilisering av kvinnor

Sterilisering av kvinnor görs genom att klippa eller blockera äggledarna för att förhindra spermiernas väg från livmodern in till äggledarna. Detta görs genom titthålskirurgi. Ingreppet görs polikliniskt som innebär att du går hem samma dag. I de allra flesta fall behövs ingen sjukskrivning efter operation.

Sterilisering av män

Vid sterilisering av män, kontakta Lasarettet i Enköping eller Bo-Eric Perssons urologmottagning.