Ansikts- och kraniofaciala missbildningar

Vi behandlar barn med olika typer av missbildningar som läpp-, käk- och gomspalt, kraniosynostos och kraniofaciala syndrom samt andra ovanliga kraniofaciala missbildningar.

Teamet för missbildningar har etablerat ett nära samarbete med Kraniofaciala teamet, Tölösjukhuset i Helsingfors. Samarbetet innehåller kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Verksamheterna i Helsingfors och Uppsala utvecklar nu tillsammans ett kraniofacialt kvalitetsregister som kommer att skapa mycket fina förutsättningar för forskning och utveckling. Inom ramen för samarbetet träffas specialisterna från Helsingfors och Uppsala regelbundet för seminarier, patientkonsultationer och gemensamma operationer. Teknik och rutiner för telemedicin är under uppbyggnad och kommer att förenkla kommunikationen mellan de två teamen.

2012 tilldelades landstinget i Uppsala län rikssjukvårdsuppdraget i viss kraniofacial kirurgi. Det kraniofaciala teamet ansvarar för uppdragets genomförande.