Neurofysiologi-undersökningar

Här kan du läsa om en del av de undersökningar vi gör på Klinisk neurofysiologi

Vi har beskrivit några av våra vanligaste undersökningar som till exempel EEG-undersökningar samt nerv- och muskelundersökningar.

EEG-undersökningar

EEG

Syfte: Att undersöka hjärnans elektriska aktivitet.

Förberedelser: Du ska ta de mediciner du brukar, men skriv gärna upp vilka de är. Tvätta gärna håret, men använd ej frisyrgelé, skum eller spray inför undersökningen.

Utförande: Med små metallplattor fästade mot hårbotten registreras den elektriska aktiviteten i hjärnan. Undersökningen är smärtfri och ofarlig. Registreringen varar ca 25 minuter, där du under största delen av registreringen får vila och slappna av. Undersökningen omfattar oftast även 3 minuter djupandning och 3 minuter blinkande ljus.

Undersökningstid: Ca 1 timme

Sömn-EEG på vuxna

Syfte: Att undersöka hjärnans elektriska aktivitet i vakenhet och under sömn.

Förberedelser: För att lättare kunna somna här vill vi att du är vaken natten före undersökningen. Du ska ta de mediciner du brukar ta. Skriv gärna upp vilka mediciner du brukar ta. Tvätta gärna håret, men använd inte frisyrgelé, skum, vax eller spray inför ditt besök hos oss.

Då tröttheten kan sitta i några timmar bör du inte köra bil.

Utförande: Med små metallplattor fästade mot hårbotten registreras den elektriska aktiviteten. Undersökningen är smärtfri och ofarlig. I undersökningen ingår videoinspelning.

Undersökningstid: Ca 1 -1,5 timme

Sömn-EEG på barn och ungdomar till och med 18 år

Förberedelser: Du ska ta de mediciner du brukar ta. Skriv gärna upp vilka mediciner du äter. Tvätta gärna håret men använd inte frisyrgelé, skum, vax eller spray inför ditt besök hos oss.

Då tröttheten kan sitta i några timmar bör du inte köra moped, mc eller bil.

För att du lättare ska kunna somna gäller följande:

Barn under två år: Boka helst en tid som sammanfaller med barnets ordinarie sovtid. Ta med napp, nalle eller andra sovsaker. Försök undvik att barnet somnar under resan hit. Ditt barn bör vara mätt och belåtet för att kunna sova gott hos oss. 

Barn två till tolv år: I god tid innan besöket hos oss ska du hämta ut melatonin som barnets läkare ordinerat. Melatonin hämtas ut på Neurologmottagningen för barn och ungdom, Akademiska Barnsjukhuset, Ingång 95/96. Melatoninet ges sedan i samband med undersökningen hos oss. Försök undvik att barnet somnar under resan hit. Ditt barn bör vara mätt och belåtet för att kunna sova gott hos oss.

Barn och ungdomar över 12 år: Barnet skall sova högst hälften av den ordinarie sovtiden natten före undersökningsdagen och väckas tidigt på morgonen. Försök undvik att barnet somnar under resan hit.

Utförande: Med små metallplattor fästade vid hårbotten registreras den elektriska aktiviteten. Undersökningen är smärtfri och ofarlig. I undersökningen ingår videoinspelning.

Undersökningstid: Ca 1 -1,5 timme

Långtidsregistrering av EEG

Syfte: Att undersöka hjärnans elektriska aktivitet över en längre tidsperiod och under sömn.

Förberedelser: Öka möjligheten att somna under registreringen genom att komma trött till undersökningen! Vi rekommenderar halva tiden av normal nattsömn före besöket. Du ska ta de mediciner du brukar, men skriv gärna upp vilka de är. Tvätta gärna håret, men använd ej frisyrgelé, skum eller spray inför undersökningen

Utförande: Med hjälp av metallplattor placerade på huvudet kan vi registrera hjärnans elektriska aktivitet. Vi klistrar fast plattorna på huvudet. Klistret tvättas bort efter avslutad undersökning. Vi hoppas att du dåsar till och somnar. Vi spelar in registreringen och bild av dig på video.

Undersökningstid: 2-6 timmar.

OBS! Då tröttheten kan sitta i ett par timmar bör du inte köra bil.

Ambulatoriskt EEG

Syfte: Att undersöka hjärnans elektriska aktivitet över en längre tidsperiod.

Förberedelser: Du ska ta de mediciner du brukar ta, men skriv gärna upp vilka du äter. Tvätta gärna håret, men använd inte frisyrgelé, skum elle spray inför ditt besök hos oss. Använd kläder med knappar eller dragkedja på överkroppen.

Utförande: Vi klistrar små metallplattor i hårbotten för att mäta den elektriska aktiviteten som finns i hjärnan under sömn och vakenhet. Du får sedan åka hem med den bärbara utrustningen för att återkomma nästa eller nästnästa dag.

Undersökningstid: 1-2 dygn.

EEG sömnundersökning (MSLT)

Syfte: Att mäta tiden för insomning vid flera tillfällen under dagen (Multiple Sleep Latency Test).

Förberedelser: Denna undersökning följer på en nattregistrering utförd på sömnutredningsmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Under undersökningsdagen eller kvällen för bör du inte dricka kaffe, te, coca-cola eller alkohol. Tvätta gärna håret på morgonen men använd inte frisyrgelé, skum eller spray inför undersökningen.

Utförande: Vi klistrar små metallplattor på huvudet för att mäta hjärnans elektriska aktivitet under vakenhet och sömn. Dessa får du ha kvar under hela undersökningsdagen. Vi placerar vid varje undersökningstillfälle (4-5 st under dagen) elektroder i ansiktet och på bröstkorgen. Detta för att kunna registrera andning, ögonrörelser, muskelaktivitet samt hjärtrytm samtidigt med hjärnans aktivitet. Varje undersökningstillfälle tar 30 minuter och upprepas med 2 timmars mellanrum. Under pauserna mellan registreringarna kan du använda vårt väntrum eller besöka sjukhusets cafeteria. Det kan vara lämpligt att ta med matsäck, en bok eller annan sysselsättning då du måste hålla dig vaken mellan registreringarna.

Undersökningstid: Hela dagen.

Nerv- och muskelundersökningar

Nervundersökning (neurografi)

Syfte: Att undersöka nervernas funktion. Vi mäter nervens förmåga att leda elektriska signaler. Vid sjukdomar i nerven ändras ledningsförmågan, vilket vi kan upptäcka.

Förberedelser: För att undersökningen skall utföras på bästa sätt bör händer och fötter vara varma.

Utförande: Små metallplattor fästs på huden. Nerven stimuleras med en svag elektrisk puls och muskeln rycker.

Undersökningstid: 30-60 minuter.

Muskelundersökning (EMG)

Syfte: Att undersöka musklernas elektriska aktivitet. Vid sjukdomar i nerv eller muskel ändras signalen på ett typiskt sätt, vilket vi kan upptäcka.

Förberedelser: Inga förberedelser behövs.

Utförande: Med en liten nål mäts den elektriska aktiviteten i olika muskler. Vi analyserar det elektriska mönster som en muskel i vila och arbete genererar. Vi lyssnar även på ljudet. Obehaget kan jämföras med det du upplever vid en blodprovstagning.

OBS: Alla barn erbjuds smärtstillande EMLA-kräm och vid behov lugnande medicin. För att EMLA-krämen ska få full verkan bör barnet infinna sig en timme före angiven tid i kallelsen. Om barnet fått lugnande medicin, bör barnet stanna minst 1,5 timme efter given dos, så vi ser att han/hon mår som vanligt när ni lämnar avdelningen.

Undersökningstid: 1 timme + tillägg för EMG på barn.

Inkontinensundersökning

Syfte: Att undersöka hur slutmuskeln fungerar och om den är förändrad vid svårigheter att hålla tätt (inkontinens).

Förberedelser: Inga förberedelser behövs.

Utförande: Slutmuskeln undersöks via en fin nål som sätts in på höger respektive vänster sida. Vid sjukdomar i nerv eller muskel ändras signalerna på ett typiskt sätt, vilket vi kan upptäcka.
Ibland görs även stimulering av nerven till slutmuskeln: via ett finger i stolgången ges svaga stötar på nerven och muskeln svarar genom att knipa.

Undersökningstid: 20-30 minuter.

Obstipationsundersökning

Syfte: Att undersöka hur slutmuskeln beter sig vid knip och krystning. Normalt är att muskeln slappnar av vid krystning så att avföring kan passera,

Förberedelser: Inga förberedelser behövs.

Utförande: Förstoppning utreds med att en liten ytelektrod fästs över slutmuskeln på höger och vänster sida strax utanför analöppningen. Därefter får du knipa och krysta på uppmaning, dels i liggande och dels i sittande ställning. Vid förstoppning med så kallad paradoxal aktivering, kan inte slutmuskeln slappna av som den ska vid krystning.

Undersökningstid: 20-30 minuter.

Muskelbiopsi

Syfte: Att ta ett prov från en muskel för mikroskopisk analys.

Förberedelse: Inga förberedelser behövs, dock bör hemfärden vara utan stor fysisk ansträngning.

Utförande: Provet tas i lokalbedövning. Efter ett litet snitt i huden tas 3-4 små muskelbitar med ett särskilt instrument. Det lilla såret sys med 1-2 stygn som ska tas bort av distriktssköterskan efter 10 dygn. Efter effekten av lokalbedövningen kan ett lätt obehag finnas, påföljande dag en lätt ömhet. Muskeln kan användas normalt hela tiden.

Undersökningstid: 30-60 minuter

Övriga undersökningar

VEP (Visual Evoked Potential)

Syfte: Att undersöka hur synnerven leder impulser från ögat till syncentrum i hjärnans nacklob.

Förberedelser: Tvätta gärna håret, men använd ej frisyrgelé, skum eller spray inför undersökningen.

Om du använder glasögon - tag med dem!

Utförande: Små metallplattor fästes i hårbotten. Du får titta på en bildskärm med schackrutemönster. Vi undersöker ett öga i taget. Mönstret på bildskärmen skiftar och detta är stimuleringen av ögat. Undersökningen är smärtfri och ofarlig.

Undersökningstid: 30 minuter

SEP (Somatosensory Evoked Potential)

Syfte: Att undersöka hur nervimpulser från huden transporteras via nerver till ryggmärgen och hjärnan.

Förberedelser: Tvätta gärna håret, men använd ej frisyrgelé, skum eller spray inför undersökningen.

Utförande: Vi placerar några små metallplattor på Ditt huvud, nacke och ländrygg. Med en elektrisk puls stimulerar vi känselnerver vid handled och fotled. Nervimpulsen följer vi genom arm/ben, ryggmärg och hjärna. Under registreringen får du ligga och vila och slappna av.

Undersökningstid: 1-1,5 timmar

MEP (Motor Evoked Potential)

Syfte: Att undersöka hur nervimpulser transporteras från hjärnan och ut till muskler i kroppen.

Förberedelser: Inga förberedelser behövs.

Utförande: Med hjälp av ett magnetfält kan vi stimulera centrum för rörelse i hjärnan och registrera muskelsvar från armar och ben. Undersökningen är smärtfri.

Tidsåtgång: 30 minuter

BAEP (Brainstem Auditory Evoked Potential)

Syfte: Att undersöka hur hörselimpulser transporteras genom örat till hörselcentrum i hjärnan.

Förberedelser: Inga förberedelser behövs.

Utförande: Två metallplattor placeras bakom öronen, en mitt på huvudet. Du får i några minuter lyssna till ljud i ett par hörlurar. Ett öra i taget undersöks och du får i det ena örat lyssna på klick-ljud och i det andra brus. Undersökningen medför inga obehag.

Undersökningstid: 30 minuter

Termotest

Syfte: Att mäta funktionen hos de nervtrådar som förmedlar temperaturupplevelser. Vid sjukdomar i dessa nervtrådar ändras förmågan att uppleva temperaturförändringar, vilket vi kan upptäcka.

Förberedelser: För att undersökningen skall utföras på bästa sätt bör händer och fötter vara varma.

Utförande: Vid undersökning av hudkänsel använder vi en keramisk platta som värmer och kyler huden, stimulerar hudens känselceller och informationen vidarebefordras av nervtråden upp till hjärnan. Du kommer själv att få ange när du känner värme och kyla från plattan enligt tydliga instruktioner.

Undersökningstid: 1 timme.

Nervultraljud

Syfte: Att undersöka nervernas och musklernas funktion

Förberedelser: Inga

Utförande: En gel appliceras på huden över undersökningsområdet. Därefter förs en ultraljuds-probe över huden och nerver kan visualiseras i diagnostiskt syfte. Undersökningen är helt smärtfri.

Undersökningstid: Cirka 1 timme.