Neurolog­mottagningen för barn och ungdom

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 58 48

Telefontider
Mån - Tor 7.30-8.15

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 8-16

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96

 Hitta till ingång

Till oss kommer barn och ungdomar som har eller som vi misstänker har en neurologiska sjukdom.

Vi möter barn och ungdomar som har misstänkt eller fastställd neurologisk sjukdom eller tillstånd. Det kan vara epilepsi, neuromuskulär sjukdom, generell utvecklingsförsening, syndrom, rörelsenedsättning (ex cerebral pares (CP-syndrom) eller ryggmärgsbråck), tumör, missbildning eller skada i hjärna eller ryggmärg (förvärvad hjärnskada). Barnen kan i tillägg till sin neurologiska diagnos ha intellektuell funktionsnedsättning eller andra medicinska problem.

Barnen remitteras från andra enheter inom Region Uppsala och från övriga barnkliniker i Region Mellansverige. Vi samarbetar nära med barnsjukhusets dagvårdsenhet. 
Vi gör utredningar för att fastställa diagnoser och vi följer barn med neurologiska sjukdomar och tillstånd under uppväxten. 

Vi samarbetar med stora delar av sjukhuset.

Regionalt team för sällsynta syndrom

Till oss kommer barn med olika sällsynta syndrom, oftast orsakade av kromosomavvikelser eller andra genetiska mutationer.

Kännetäcken på ett syndrom kan till exempel vara kortvuxenhet, inre missbildningar, speciellt utseende utvecklingsförsening eller utvecklingsstörning.

Vi vill gärna möta barnet och familjen när en diagnos fastställts. Vi erbjuder uppföljande besök under småbarnsåren, i förskoleåldern, i skolåldern, inför vuxenlivet och på sikt även i vuxenlivet.

Övergripande ansvar för sjukvård och habilitering ligger kvar på hemorten.

Vid besöket kan familjen få genetisk information och vägledning. Insatser i övrigt inriktar sig på att förbättra hälsoläget och optimera livskvalité utifrån varje persons speciella problem och förutsättningar. Besöket skräddarsys efter varje persons behov. Vi önskar samarbete med sjukvård och habilitering på hemorten. Vi ser gärna att någon från hemortsteamet deltar vid besöket.

För ett besök behövs en remiss från barnets läkare på hemorten där aktuell frågeställning tydligt framgår.

Teamet kan också nås via Centrum för sällsynta diagnoser.
sallsyntadiagnoser@akademiska.se