Neurologimottagningen för barn och ungdom

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss - dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och ombåka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

0186115848

Telefontider
Mån - tor 7.30-8.15

Besök oss

Öppettider
Mån - tor 8-16

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96

 Hitta till ingång

De barn och ungdomar som kommer till oss har en sjukdom eller förvärvad skada i centrala nervsystemet.

Epilepsi, tumör, cerebral pare´s, syndrom av olika slag, svår huvudvärk, hydrocefalus och spinala missbildningar är några av de diagnoser vi ser hos våra patienter.

Vi har också vår syndromenhet, Regionalt team för Downs syndrom och Regionalt team för sällsynta syndrom. Vi har också ett samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser, CSD.

 

Syndromenheten

Till oss kommer barn med olika syndrom på grund av kromosomavvikelser, andra kända genetiska avvikelser eller ibland av okänd orsak.

Kännetecknande för ett sådant syndrom är kortvuxenhet, inre missbildningar, speciellt utseende och utvecklingsförsening eller utvecklingsstörning. Alla barn har inte alltid alla delar.

De flesta barn med dessa typer av syndrom har kontakt med ett habiliteringsteam på habiliteringen för barn och vuxna som har enheter i alla länets kommuner. Detta är för att ge optimala förutsättningar för utvecklingens alla delar.

Vi har verksamhet både på habiliteringen och barnsjukhuset och vi samarbetar med länets habiliteringsteam och med Centrum för sällsynta diagnoser (CSD).

Boka telefontid, ombokning av besök, begära läkarutlåtande/intyg

018 - 611 48 70, 10.00 - 13.00
syndrommottagning@akademiska.se

För medicinsk rådgivning kontakta habiliteringen 018-611 68 68

Receptförnyelse

Habiliteringens röstbrevlåda, 018-611 01 45

Ulrika Wester Oxelgren, överläkare
Nathalie Gräsbeck, specialistläkare barnneurologi
Christian Wenzel, St-läkare pediatrik
Astrid Zachrisson, underläkare (föräldraledig)
Marit Snitt, sekreterare

Regionalt team för Downs syndrom

Teamet arbetar med barn, 0-18 år med Downs syndrom. På sikt kommer vi att arbeta för alla, oavsett ålder.

Vår målsättning är att erbjuda adekvat utredning och behandling för barnet, ge stöd till familjen samt att sprida kunskap.

Vår inriktning är komplicerad medicinsk problematik. På grund av pensionering kan vi tyvärr inte längre erbjuda utredningar av ADHD och autism. I nuläget måste vi avvisa remisser med denna frågeställning, men vi arbetar för att åtgärda det.

Ulrika Wester Oxelgren, sektionschef

Frida Nord, sekreterare, 018 - 611 48 70
syndrommottagning@akademiska.se

Regionalt team för sällsynta syndrom

Teamet vänder sig till barn 0-18 år från Uppsala-Örebroregionen med:
•Sällsynta deletions- och duplikationssyndrom, ex deletion 22q11.
•Sällsynta genetiska syndrom, ex Fragilt-X, Noonan, Angelman, Bardet-Biedl, Rett, Marfan och andra.

Planering för arbete med vuxna pågår.

Vi vill gärna möta barnet och familjen när en diagnos fastställts. Vi erbjuder uppföljande besök under småbarnsåren, i förskoleåldern, i skolåldern, inför vuxenlivet och på sikt även i vuxenlivet. Således planeras i nuläget att erbjuda fem besök under uppväxten.

Övergripande ansvar för sjukvård och habilitering ligger kvar på hemorten.

Vi erbjuder specialiserat öppenvårdsbesök med utvalda medlemmar ur teamet. Vid besöket kan familjen få genetisk information och vägledning. Insatser i övrigt inriktar sig på att förbättra hälsoläget och optimera livskvalité utifrån varje persons speciella problem och förutsättningar. Besöket skräddarsys efter varje persons behov. Vi önskar samarbete med sjukvård och habilitering på hemorten. Vi ser gärna att någon från hemortsteamet deltar vid besöket.

I samband med besöket ordnas gemensam informationsträff och möjlighet till samvaro för föräldrar och barn med samma, eller liknande diagnos.

För ett besök behövs en remiss från barnets läkare på hemorten där aktuell frågeställning tydligt framgår.

Ulrika Wester Oxelgren

Teamet kan också nås via Centrum för sällsynta diagnoser.
sallsyntadiagnoser@akademiska.se