Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Cholesteatom

Vad är cholesteatom?

Hörselgången och trumhinnans består av hud. Huden ombildas hela tiden genom att döda celler ersätts med nya. Hudceller transporteras från trumhinnan och ut i hörselgången. Viktigt är att inte störa denna transport genom att peta sig i örat.

Vid långvarigt undertryck i mellanörat, som uppstår genom bristande funktion i öron­trumpeten, sugs en del av trumhinnan och därmed också hud in i mellanörat.

Om en del av trumhinnan avstängs från hörselgången upp­hör transporten av hudceller, som nu stannar kvar i mellanörat. Det har bildats en pärlcysta eller cholesteatom. Denna växer nu i mellanörat och kan genom tryck förstöra mellanörats strukturer som t ex hörsel­ben. En hörselnedsättning av lednings­hindertyp uppkommer.

Öron som drabbats av pärlcysta infekteras lättare än normala och du märker det genom lockkänsla, flytning och hörselnedsättning. De flesta bakterier i örat är inpetade utifrån t ex genom ett finger, tops eller dylikt. Det är därför särskilt viktigt att du aldrig stoppar in något i hörsel­gången och att du vid bad, dusch och hårtvätt skyddar örat med t ex fetvadd. Det är dock skadligt att ständigt gå med vadd i örat.

Om du redan har fått en infektion så kan din läkare skriva ut örondropp­ar. Vid envisa infektioner eller infektionser som är bakteriella kan man ibland behöva ett antibiotika.

Hur behandlas pärlcysta?

Det viktigaste är att inte peta i örat och att skydda det mot vatten, tvål, schampo etc. Även ett öra med pärlcysta kan vara helt torrt och infektionsfritt. Hörseln behöver heller inte vara särskilt ned­satt.

För att motverka det undertryck, som den bristande funktionen i öron­trumpeten för med sig, är det viktigt att göra valsalvaövningar (tryckutjämning). Övningarna går till så att du håller för näsan och med stängd mun pressar upp luft till mellanöronen. När luften kommer upp i mellanörat klickar det till. Du kan ha svårt att få upp luft i det sjuka örat medan det går lättare att få passage till det friska. Du kanske också har undvikit detta för att det gör ont. Det är viktigt att du fortsätter att blåsa upp luft till örat flera gånger dagligen eller så fort du märker att lufthalten i örat sjunker.

Operation

En pärlcysta måste förr eller senare opereras. Ingreppet görs i narkos och tar ca 3-5 timmar beroende på cystans storlek och utbredning. Ibland är örat infekterat och inflammerat. Målet med operationen är att ge dig ett vattentåligt och torrt öra med och i förhoppningsvis även god hörsel.

Hur hörselresultat blir är beroende på hur bra innerörat fungerar och hur mycket av hörsel­benskedjan som fortfarande är intakt.


Ingreppet

Vid operationen görs ett snitt bakom örat. Hörselgången vidgas för att förhindra framtida infektioner. Benet bakom örat, det sk vårtutskottet borras ur och all pärlcysta och infekterad slemhinna avlägsnas. Därefter byggs örat upp med kroppseget material. Du får en ny trumhinna av muskelhinna, nytt hörselben av antingen städet (det mellersta hörsel­benet) eller av en bit ben, som tas bakom örat.

Om trumhinnan har varit kraftigt indragen eller om mellanöreslem­hinnan avlägsnas får man ibland lägga in en bit silasticfilm i mellan­örat och ned i örontrumpeten. Detta för att förhindra framtida samman­växningar. Hörselgångsväggen byggs upp med brosk, vårt­utskottet fylls igen med benbitar och muskel. Om örat har varit infekterat under lång tid måste ett delhudstransplantat användas. Detta tas i regel från över­armens insida. Tagstället förses med en tunn plastfilm, som lossnar när huden läkt.
Resultat och komplikationsrisker

Som vid alla kirurgiska ingrepp är även en öronoperation behäftad med en operationsrisk. Risken för dövhet på det opererade örat är mindre än 0,5 %. Chansen till förbättrad hörsel beror på hur mycket av hörselbenskedjan som är intakt och hur god Din inneröre­funktion är. Genomsnittlig chans till användbar hörsel 75 procent.

Om stigbygelplattan är fixerad måste i ett senare skede ytterligare en mindre operation göras för att hörseln skall åter­ställas. Den görs i lokalbedövning genom hörselgången. Ibland måste en korrigerande operation av hörselbenet göras. Denna operation kan utföras genom hörselgången i lokalbedövning och utan att Du behöver kvarstanna på sjukhuset.

Som alternativt till hörselförbättrande kirurgi diskuteras även användande av hörapparat.

Ansiktsnerven går genom mellanörat. Ibland kan den reagera med nedsatt funktion efter ett ingrepp. Risken att den blir bestående skadad är minimal.

Före operation

Om du använder hörapparat bör du inte använda den 2 veckor före operation. 2 veckor innan operation får du inte använda smärt­stillande medel, som innehåller acetylsalicylsyra (Treo, Magnecyl). Använd istället paracetamol (Alvedon, Panodil).

Efter operation

När du vaknar har du ett stadigt förband runt huvudet. Om smärta förekommer kuperas den med t ex Alvedon eller Citodon. Vanligtvis stannar du på sjukhus en natt. Morgonen efter ingreppet tas det stora förbandet bort och ersätts med ett mindre. Inne i örat har du två tamponader, en mot den nya trumhinnan och en i hörselgången. De avlägsnas vid återbesöket en vecka efter operationen. Trots den långa operationen kan du gå hem dagen efter ingreppet. Vanlig sjukskrivningstid är tre veckor. I 2-3 veckor bör du undvika fysisk ansträngning, tunga lyft etc. Du bör inte heller flyga under 3 veckor.

Du måste skydda örat mot vatten vid bad, dusch och hårtvätt med till exempel en kopp över örat. Din läkare meddelar dig när örat blir vattentåligt.

Hörseln förbättras inte direkt efter operationen utan börjar komma efter sex till åtta veckor.