Genitala dermatoser

Mottagningen för genitala dermatoser är en del av sektionen för dermatologi och venereologi och är särskilt inriktad på besvär i hud och slemhinnor genitalt.

Här arbetar dermato-venereologer, sjuksköterskor, undersköterskor samt kuratorer. Vi tar emot patienter från hela regionen, på remiss alternativt att patienten slussas över från hud- eller venereologmottagningen efter en första bedömning. Vi har ett samarbete med gynekologmottagningen genom gemensamma behandlingskonferenser en gång per månad.

Remiss till mottagningen kan utfärdas i följande fall:

 • Tillstånd med genital klåda och sveda.
 • Färg- och strukturförändring i hud och slemhinna genitalt där misstanke föreligger om dermatoser/dermatiter.

Exempel på diagnoser om vi diagnostiserar, sambedömer och behandlar:

 • Eksem
 • Psoriasis
 • Urtikaria
 • Lichen sclerosus et atrophicus
 • Lichen ruber planus
 • Blåsdermatoser
 • GVHD (graft-versus-host-disease)
 • Bechets sjukdom
 • Morbus Chron
 • Recidiverande svampinfektioner
 • Bakteriell vaginos

Många av dessa tillstånd kräver ett multiprofessionellt omhändertagande i nära samarbete med andra medicinska specialiteter såsom reumatologi, gastro och gynekologi.

Kontakta din vårdcentral för en första bedömning.