Logopedutredningar och behandlingar

Logopedutredningar och behandlingar

Våra utredningar och behandlingar

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Hur får jag tid hos logoped?

Kontakta din husläkare, barnhälsovård, skolhälsovård för att få remiss till oss. Alternativt kan du fylla i en egen vårdbegäran.

Vilka problem kan jag söka för?

 • Röst/stamning 
 • Språkstörning 0-5 år  
 • Stamning 
 • Vuxna med artikulationsproblem 
 • Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, 6-19 år och vuxna
  • Remisskrav: Remiss från logoped skolsköterska, skolpsykolog eller skolläkare.
  • Remiss från husläkare accepteras endast i undantagsfall.  
 • Röstbesvär  
  • Remisskrav: Husläkare skickar remiss till avdelningen för Foniatri alternativet att du gör en egen vårdbegäran till avdelningen för Foniatri. Foniatern remitterar dig vidare till logoped om behov finns. 
  • Det krävs aktuellt larynx-status via din vårdcentral/privatläkare 

För dessa orsaker söker du hos annan aktör: 

 • Artikulationsproblem skolbarn hänvisas till skolhälsovården 

Kan jag få telefonrådgivning av logoped?

För barn 0-5 år med kommunikation-, språk- och talsvårigheter har vi telefontid torsdagar klockan 13.00-14.00  

Hur många gånger kan jag avboka/omboka mitt nybesök?

0-16 år

 • Besöket kan av- eller ombokas två gånger med möjlighet att få ny tid.
 • Om besöket har avbokats två gånger tas besöket bort från vår väntelista och remissen skickas tillbaks till remittenten.

Över 16 år

 • Besöket kan av- eller ombokas en gång, med möjlighet att få ny tid
 • Om besöket har avbokats en gång tas besöket bort från vår väntelista och remissen skickas tillbaks till remittenten.

Hur många gånger kan jag utebli från mitt nybesök?

Om du uteblir från bokat besök avslutas remissen och du stryks från väntelistan. Detta gäller både för barn och vuxna.