Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Språk-, läs- och skrivsvårigheter

Språkstörning och dyslexi hos skolbarn och vuxna

Logopeder jobbar med att utreda språk- läs- och skrivförmåga. Både skolbarn och vuxna kommer till oss för utredning när det finns misstanke om språkstörning eller dyslexi.

Vad är språkstörning?

Vid en språkstörning kan det vara svårt att prata, men också att förstå vad andra säger. En språkstörning kan påverka förmågan att följa med på lektionerna i skolan men även i det sociala livet med kompisar. Det är därför viktigt att personer med misstänkt språkstörning utreds hos logoped som kan kartlägga den språkliga förmågan och ge individanpassade rekommendationer.

Vad är dyslexi?

Att ha läs- och skrivsvårigheter innebär att man kan läsa och skriva, men att det tar längre tid än för andra och att det inte alltid blir rätt. Man kan ha svårt både med att läsa och skriva eller enbart med det ena. Det finns idag inte någon entydig definition av dyslexi och dess symptom, men gemensamt är att man har svårigheter med läsning och/eller rättstavning.

Vad gör logopeden?

En logopedutredning av språk-, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inriktas på:

  • Analys av språkliga förmågor (ordförråd, meningsbyggnad, spontantal, språkförståelse.)
  • Analys av läsning och skrivning (Lästeknik, läshastighet, läsförståelse, stavning).

En utredning hos oss omfattar oftast två besök som båda tar ungefär 2 timmar. Sedan går vi tillsammans med familjen och skolan igenom hela utredningen och pratar om vad vi kan göra för åtgärder.

Hur kommer jag i kontakt med en logoped?

Kontakta i första hand en logoped, skolsköterska, skolpsykolog eller skolläkare för att få en remiss till logopedmottagningen i Svartbäcken.