Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kommunikation, språk- och talsvårigheter

Vad är det?

Språkstörning kan märkas på en eller flera språkliga nivåer. Vissa har endast svårt med uttalet, men många har också problem med språkförståelse, ordförråd/begreppsbildning, grammatik och meningsbyggnad.

Många med språkstörning är normalutvecklade för övrigt men avvikelser beträffande koncentration, motorik och perception är inte ovanligt. Ibland är språkstörningen del av en generell utvecklingsförsening eller ingår som en del i neuropsykiatrisk problematik.

Språkstörning kan medföra inskränkningar i sociala kontakter med konsekvenser för barnets psykosociala, emotionella och intellektuella utveckling. Vissa språkstörningar kan leda till inlärningssvårigheter, främst i form av läs- och skrivsvårigheter.
När ska man söka hjälp?

Varningstecken vid olika åldrar:

3 år:

  • Barnet försöker inte ta kontakt och kommunicera
  • Barnet förstår inte enkla uppmaningar
  • Barnet använder kroppsspråk som sitt huvudsakliga uttryckssätt
  • Barnet talar inte i satser på minst tre ord

4 år:

  • Barnet talar i ofullständiga satser eller med felaktig ordföljd
  • Barnet är svårförståeligt även för familjen

5 år:

  • Barnet har fortfarande uttalssvårigheter
  • Barnet har svårt att själv berätta och återge något

Läspning och r-fel bedöms i regel som normalvarianter under hela förskoleåldern, men om barnets lust att prata är påverkad är detta också ett varningstecken.

Vad gör logopeden?

Efter remittering får patienten kontakt med logoped för en språklig bedömning. Efter denna bedömning tas ställning till fortsatta åtgärder, t ex rådgivning till hemmet och förskolan, hemträningsmaterial, träning på mottagningen i grupp eller individuellt.

Hur får man kontakt med logoped?

Vanligast är att barnet kommer på remiss från BVC men föräldrarna kan även söka själva. Vår verksamhet riktar sig främst till förskolebarn. Vi hjälper dig på logopedmottagningen i Svartbäcken.

Information, övningsmaterial och filmer om barnlogopedi

Här har vi samlat information, övningsmaterial, filmer och vanliga frågor och svar om språkutveckling, språkstörning, ordförråd, uttal och mycket mer.

 Barnlogopedi