Dentala implantat

Dentala implantat är skruvar av titan som opereras in i käkbenet.

Implantatet fungerar som en konstgjord tandrot på vilken en eller flera kronor kan fästas. Titan är en metall som har en unik förmåga att växa fast i käkbenet och accepteras väl av kroppens vävnader. Behandlingen lyckas i högre utsträckning om du upprätthåller en god munhygien och inte röker. Du minskar även risken för peri-implantit, vilket innebär inflammation som i sin tur kan leda till förlust av implantatet 

Bedömning 

Om din tandläkare bedömer att implantat är en lämplig behandling så skickas en remiss till käkkirurgiska kliniken. Vi bedömer remissen efter en prioritering av samtliga inkommande remisser till oss. 

Första besöket hos oss syftar till att bedöma förutsättningarna för en lyckad implantatbehandling, det görs oftast både en klinisk undersökning och röntgenutredning. 

Operationen 

Som regel sker ingreppet dagkirurgiskt och du behöver inte stanna kvar på vårdavdelning efteråt. Implantatet opereras in i käkbenet under lokalbedövning och vid behov kan även lugnande medicinering vara inplanerat. Vid den första operationen sätts implantatskruven in i käken. Vid den andra och mindre operationen förbereder man en plattform för den nya tanden. I vissa fall kan båda stegen utföras vid samma operationstillfälle. Operationen tar som regel cirka 30-60 minuter. Inläkningstiden varierar under vanliga förhållanden mellan 2-3 månader. 

I vissa fall kan man behöva bygga upp käkbenet för att möjliggöra implantatbehandling, vilket kan leda till längre total behandling- och inläkningstid. I andra fall utförs implantatbehandling i överkäkens bihålor, med en teknik som kallas sinuslyft, vilket också kräver längre tid. 

Under första veckan efter operationen är det normalt att känna ömhet och svullnad. Man kan ibland också få blåmärken i ansiktet. Som regel behövs smärtstillande läkemedel efter operationen. Det räcker ofta med vanliga receptfria smärtlindrande preparat. 

Uppföljning 

Beroende på typ av ingrepp sker vid behov uppföljningskontroll på käkkirurgiska mottagningen. 

När inläkningsperioden är klar tas du emot av din remitterande tandläkare som tar avtryck och ombesörjer den protetiska ersättningen som kopplas ovanpå de dentala implantaten, kronor/tandbroar.