Rekonstruktion efter huvud/halscancer

Deformiteter i huvud-halsregionen har ofta stor effekt på en persons utseende och funktion. Det kan innebära försämrad ansiktsmotorik med påverkan på till exempel tal, födointag och ansiktsmimik. Detta kan i sin tur vara socialt handikappande och påverka personens livskvalitet.

Vanligt förekommande rekonstruktioner vid Akademiska sjukhuset inom huvud- och halsområdet med denna teknik inkluderar defekter i skallbasen, skalpen, munhålan och underkäken.

För bästa möjliga resultat och patientomhändertagande vid behandling av patienter med huvud- och halsdefekter behövs ett samarbete mellan olika specialiteter inkluderande:

  • Öron-, näs- och halskirurgi
  • Käkkirurgi
  • Neurokirurgi
  • Plastikkirurgi
  • Anestesi

Bedömning

Utredning sker oftast på öron-, näs och halsmottagningen eller av neurokirurgen och ibland på käkkirurgen eller plastikkirurgen beroende på vilken kroppsdel som utreds och med nära samarbete med ovan specialiteter. Individuell bedömning görs och om det leder till operation kommer vi överens om vilken metod som skall användas för just din operation. Läkaren går igenom operationsteknik, förväntat resultat, risker samt komplikationer som kan vara förenade med en operation. Därefter tas foton.

Öron-, näs- och halstumörer

Tumörer som involverar ansiktet, munhålan, tunga, käke och svalg kan komma att kräva rekonstruktion för att möjliggöra tal, bett, andning och matintag samt i viss utsträckning ett återställande av utseendet. Det kan se väldigt olika ut beroende på vilket område som är drabbat, storleken på området är samt hur djupt det är. Ofta behövs en rekonstruktion som innebär att täcka området med kroppsegen vävnad som hud men det kan även innebära att återskapa genom att flytta ben, fett och/eller muskler, så kallad fri vävnadsförflyttning. I de fallen flyttas även blodkärl för att försörja den flyttade vävnaden. De vanligaste platserna att låna vävnad ifrån är underarmen (radialis lambå) respektive låret (ALT lambå). Dessa operationer sker genom ett nära samarbete mellan ovan nämnda specialiteter både före, under och efter operation. Själva rekonstruktionen med fri vävnadsförflyttning görs av plastikkirurg med mikrokirurgikompetens.

Skallbastumörer och skalldefekter

Genom ett nära samarbete mellan bland andra neurokirurger, plastik- samt öron-, näs- och halskirurger har man vid Akademiska sjukhuset genom åren upparbetat en framgångsrik verksamhet kring skallbasrekonstruktioner. Detta har inneburit att man kan operera mer aggressivt – det vill säga ett större antal tumörer kan bli aktuella för kirurgisk behandling – eftersom man har ett sätt att hantera de defekter som uppkommer efter kirurgi. Dessa ingrepp innebar tidigare operationstider på över 15 timmar, men nu har man kommit ner till cirka 8 timmar. Dessa operationer sker genom ett nära samarbete mellan ovan nämnda specialiteter både före, under och efter operation och själva rekonstruktionen med fri vävnadsförflyttning görs av plastikkirurg med mikrokirurgikompetens.

Kriterier för kirurgi

Individuell bedömning görs utifrån sjukdomens eller skadans karaktär och allvarlighetsgrad. Hänsyn tas även till övriga hälsotillståndet.

Så går det till

Vid tumöroperationer erbjuds operation de närmaste veckorna efter att utredningen är klar. I kallelsebrevet eller av operationskoordinator får du information om hur du ska förbereda dig vad gäller mat/dryck, hygien samt mediciner.