Endokrina sjukdomar

Endokrin och diabetsmottagningen utreder och behandlar endokrina sjukdomar i hypofys, sköldkörtel, binjurar, könskörtlar, bukspottkörtel samt även familjär hyperlipidemi.

Hypofys

Hypofysen är en körtel i hjärnan på undersidan av hypotalamus som tillsammans med hypotalamus kontrollerar det endokrina systemet. En tumör eller annan sjukdom i hypofysen kan orsaka överproduktion av hormon vilket, i sin tur, kan leda till sjukdomar som Akromegali, Cushings syndrom samt Prolaktinom. En tumör kan också orsaka underproduktion av hormon vilket kan leda till behandlingskrävande bristtillstånd.
Utredning och behandling sker i nära samarbete med neurokirurg när behov finns.

Sköldkörtel (Tyreoidea)

Sköldkörteln är placerad framför luftstrupen mitt på halsen. Överproduktion av sköldkörtelhormon, Hypertyreos, kan leda till tyreotoxikos och ha flera orsaker; Graves sjukdom, Toxisk knölstruma, Toxiskt adenom eller Tyreoidit.

Behandlingen beror på diagnos men består normalt sett av standardiserad medicinsk behandling med tyreostatika, radiojodbehandling eller kirurgi.

Underproduktion av sköldkörtelhormon, Hypotyreos, hanteras inom primärvården.

Binjurar

Binjurarna är två organ som är placerade precis ovanför njurarna. Vid Addisons sjukdom har kroppens egna immunförsvar brutit ned binjurarna och deras förmåga att producera kortisol vilket leder till ett livslångt och behandlingskrävande bristtillstånd. Långvarig behandling med kortisonpreparat kan leda till att binjurarna minskar eller helt slutar producera kortisol. Det leder också till kortisolbrist vilket kan vara behandlingskrävande en period eller, i vissa fall, livslångt.

En kortisolproducerande tumör i binjuren kan leda till Cushings syndrom som innebär ett överskott av kortisol. En förändring på hypofysen kan leda till en överproduktion av hormonet ACTH som i sin tur stimulerar binjurarna att frisätta en allt för stor mängd kortisol vilket också leder till Cushings syndrom.

En aldosteronproducerande tumör i binjurebarken kan leda till Primär aldosteronism som bland annat orsakar ett svårbehandlat blodtryck i kombination med kaliumbrist.

Familjär hyperlipidemi

Familjär hyperlipidemi är en ärftlig sjukdom där en mutation i en gen orsakar kraftigt förhöjda kolesterolvärden. När denna mutation påvisats hos en individ ska även nära släktingar screenas för att tidigt kunna gå in med behandling för att kunna förebygga efterföljder till hyperlipidemi såsom hjärt-kärlsjukdom.