Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kortisolbrist och sjukdom/akut sjukdom

Långvarig behandling med kortisonpreparat kan leda till att binjurarna minskar eller helt slutar producera kortisol. Det leder också till kortisolbrist vilket kan vara behandlingskrävande en period eller, i vissa fall, livslångt.

Dubblera dosen Hydrokortison vid:

 • Feber över 38 grader
 • Sjukdom som kräver sängvila
 • Infektion som behandlas med antibiotika
 • Litet ingrepp med lokalbedövning

Tredubblera dosen Hydrokortison vid:

 • Feber över 39 grader

Kortison intramuskulärt/intravenöst vid:

 • Kräkningar
 • Diarré
 • Allvarlig sjukdom/trauma
 • Operation
 • Förlossning

Vid magsjuka med kräkning och/eller diarré:

Vid kräkningar och diarré hinner inte kroppen ta upp kortisonet från tabletterna eftersom de försvinner så snabbt från mag-tarmkanalen. Då måste du söka vård akut.

 • Om det dröjer innan du får hjälp av ambulanspersonal eller om du har en lång körsträcka till närmaste akutmottagning måste du själv ta kortison som en intramuskulär injektion (Solu-Cortef) enligt instruktion i väntan på hjälp.
 • Klarar du inte av att ta injektionen själv så ta hjälp av en närstående.
 • Du kan upprepa injektionen efter 4 timmar om du ännu inte fått hjälp av vårdpersonal.

Sök alltid akut sjukvård oavsett om du tagit Solu-Cortef eller inte!

Vid sjukdom är det bättre att ta för mycket kortison än för lite.

När du mår bättre: sänk dosen Hydrokortison utefter hur du mår, hellre för långsamt än för snabbt. Det kan ta 3–6 dagar innan du är tillbaka på din vanliga dos.

Om du har glömt att ta en Hydrokortisondos eller är osäker på om du tagit den så är det bättre att ta dubbel dos än att inte ta någon dos alls.