Hallux rigidus

Hallux rigidus betyder stel stortå och är detsamma som artros (nedbrytning/förslitning av ledbrosket) i leden vid basen av stortån. I de flesta fall är detta en följd av naturligt åldrande men kan ibland uppträda efter en skada eller reumatisk sjukdom.

Symtomen är stelhet i leden, smärta när man trampar ned på stortån och ibland molvärk efter en promenad. Leden kan svullna och ibland utvecklas benpålagringar (osteofyter) på ovansidan av leden som skaver i skorna. Det finns ingen behandling som helt botar hallux rigidus och återställer en frisk led.

Om jag misstänker att jag har hallux rigidus, vad ska jag göra?

I de flesta fall behövs ingen medicinsk behandling alls. Majoriteten av alla personer med detta problem kommer inte behöva opereras. Artrosen tilltar med åren på röntgenbilder, men det betyder sällan att smärtan ökar lika mycket. Utgå alltså från den smärta du har just nu och inte från de besvär du möjligen kan få senare. En undersökning av en allmänläkare kan vara tillräckligt för att ställa diagnosen. Inför eventuell remiss till ortoped skall en röntgen utföras. Innan ortopedremiss bör man ha provat på icke-kirurgiska åtgärder enligt nedan.

Icke-kirurgiska åtgärder

Skor med styv sula och/eller rullsula kan hjälpa. Detta sker genom att skosulan framtill rullar mot marken och stortån böjs mindre uppåt i varje steg. Man får alltså med denna typ av skor hjälp med stegavvecklingen så att belastningen på stortån minskar, vilket gör att smärtan minskar. Många moderna tränings- och arbetsskor har redan en viss rullsula som kan vara tillräcklig, MBT-skor kan också prövas. Helt platta sulor är olämpligt. Hos ortopedtekniker (här i Uppsala finns två företag: Aktiv Ortopedteknik eller TeamOlmed) kan du få råd och hjälp att välja skor, där kan man även hitta styva inlägg som kan vara till hjälp. Smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner (paracetamol, ibuprofen) kan köpas receptfritt. Ofta räcker det med att ta dessa i samband med ansträngning för att hålla smärtan under kontroll. Antiinflammatorisk salva/gel kan också prövas.

Operation

Cheilektomi

I vissa fall med mycket smärta trots små förändringar på röntgen kan så kallad exostosavmejsling (cheilektomi) testas. Benpålagringar i övre kanten på leden tas bort så att stortån lättare kan böjas uppåt och smärtan minskar. Resultaten är goda vad gäller smärtlindring men förbättringen är inte alltid bestående på lång sikt. Sjukskrivningstiden beräknas till 1-3 veckor vid kontorsarbete och upp till 8 veckor vid gående arbete.

Artrodes

Steloperation (artrodes) är standardingreppet vid mer än lindriga förändringar. Leden tas då bort, de två benytorna skruvas ihop och läker till ett enda ben. Stortån blir permanent lätt vinklad uppåt vilket gör att man kan gå helt normalt. Många kan jogga och dansa med en stelopererad stortå men man kan inte säkert räkna med detta. Sjukskrivningstiden beräknas till 10-14 dagar för kontorsarbete och 8-10 veckor för gående arbete. Vanligtvis har man en speciell förbandssko på foten i 8 veckor.

Övriga operationsmetoder

I vissa fall kan din operatör vilja använda någon annan metod än de som nämns ovan. I första hand handlar det då om omvinklingar (osteotomier) som kan göras på olika sätt och på olika nivåer. Konstgjorda leder (ledproteser) använder vi inte i nuläget då mycket tyder på att de inte håller i längden och är ett sämre alternativ än steloperation.