Kärlmissbildningar (vaskulära anomalier)

Vi utreder och behandlar barn och vuxna med olika typer av kärlmissbildningar och kärltumörer. Verksamheten bedrivs multidisciplinärt vilket innebär att olika specialister samlas i ett team som gemensamt medverkar i att ställa rätt diagnos och på bästa sätt behandla respektive tillstånd.

Vad är en kärlmissbildning?

Kärlmissbildningar, eller vaskulära anomalier som de också kallas, är medfödda missbildningar i olika typer av blodkärl. De kan sitta överallt i kroppen och även om de flesta upptäcks i barn och ungdomsåren så kan de även ge symptom först i vuxen ålder. Symptomen är beroende av vilken typ av kärlmissbildning det är och var den sitter. Vanliga symptom är smärta och svullnad. Kärlmissbildningar kan även vara kosmetiskt missprydande framförallt när de sitter i ansiktet.

Man indelar kärlmissbildningar i de med lågt blodflöde som omfattar kapillära missbildningar (eldsmärken), venösa missbildningar och lymfatiska missbildningar, samt de med högt blodflöde vilka kallas arteriovenösa missbildningar. Dessutom finns komplexa tillstånd där man har flera olika kärlmissbildningar till exempel Parkes Weber, Klippel- Trenaunay, CLOWES och FAVA.

En separat grupp av förändringar är vaskulära tumörer. I denna grupp återfinns de vanliga hemangiomen men även mer ovanliga förändringar såsom kongenitala hemangiom, kaposiformt hemangioendoteliom, tufted angioma med flera.

Så söker du vård på Akademiska

Om du misstänker att du har en kärlmissbildning så är första steget att du tar kontakt med din läkare inom öppen eller slutenvården där du bor. Man gör där en första bedömning och inleder den första delen i utredningen med klinisk undersökning och, när det behövs, provtagning och röntgen. Därefter skickas en remiss till enheten för kärlmissbildningar på Akademiska sjukhuset.

Vår expertis

Det multidisciplinära teamet består av läkare med olika specialistkompetens och inbegriper plastikkirurger, öron-näsa-hals läkare, hudläkare, barnkirurger, barnortopeder, barnonkologer, ortopedkirurger, kärlkirurger, smärtläkare, röntgenläkare, käkkirurger, patologer och kliniska genetiker. Dessutom ingår fysioterapeut och arbetsterapeuter.

Akademiska sjukhuset har nära kontakt och samverkar med experter på ledande internationella centra i bl.a. Helsingfors, Oslo, Paris, London, Boston och Houston. Detta är viktigt då många av tillstånden är så pass ovanliga att inte ett enskilt centrum får tillräcklig erfarenhet men om man utnyttjar den samlade kompetensen från många centra kan man ofta komma till rätt diagnos och behandling.