Colontransit scintigrafi

Undersökningen används främst för patienter med långvarig förstoppningsproblematik. Man vill lokalisera vilken del av tarmen som inte fungerar så bra, för att planera en optimal behandling.

Förberedelser:

Inga särskilda förberedelser krävs.

Vad visar colontransit scintigrafi?

Undersökningens visar hur det radioaktiva spårämnet transporteras genom tarmen. Man vill undersöka vilken del av tarmen som inte fungerar som den ska.

Hur går undersökningen till?

Du får dricka 10 ml vatten som är blandat med ett radioaktivt spårämne. Den första dagen tar vi bilder vid två tillfällen men därefter tas det en bild om dagen för att följa spårämnets väg genom tarmen. Bilden tar 10 minuter för vuxna och 5 minuter för barn.

Från den tidpunkt du svalt det radioaktiva spårämnet fram till att all bildtagning är avslutad får du inte använda något laxermedel eller några opiater till exempel morfin, oxikodon.