Ansiktssmärta (Trigeminusneuralgi)

Trigeminusneuralgi ger en extremt svår ensidig smärta i ansiktet.

När behandling med beprövade läkemedel är otillräcklig rekommenderas att patienten ska få träffa en neurokirurg för att informeras om de kirurgiska alternativ som finns. Blodkärl som trycker på nerven där den går in i hjärnstammen och som orsakar smärtattackerna, kan avlägsnas med en operation som kallas mikrovaskulär dekompression med vilken många patienter kan botas.

En alternativ metod att påverka nervens rubbade funktion är att skada den vilket också tar bort smärtan men under en begränsad tid och ofta med en kvarstående bedövning. På Akademiska sjukhuset har vi en stor erfarenhet av båda metoderna och opererar omkring 70 patienter per år med trigeminusneuralgi.