Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Vi analyserar och karaktäriserar bakterier, virus, svampar och parasiter som orsak till infektionssjukdomar. Här finner du nyheter från oss vad gäller analyser och diagnostik.

Verksamhet vid klinisk mikrobiologi under midsommarhelgen 2020
2020-06-17

Ny PCR-metod för COVID-19-screening startad på Akademiska sjukhuset
20-04-23

Fördröjda analyssvar klamydia/gonorré och Mycplasma genitalium
20-03-10

Införande av nya metoder för klamydia/gonorré och Mycoplasma genitalium 2020
20-02-21

Förändringar blododlingar
19-08-28