Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Vi analyserar och karaktäriserar bakterier, virus, svampar och parasiter som orsak till infektionssjukdomar. Här finner du nyheter från oss vad gäller analyser och diagnostik.

TBE IgG kvantitativ analys införs 14 december 2023
2023-12-08

Parvovirus, serologi blir kvantitativ
2023-12-08

Nystart av "luftvägsvirus litet block"
2023-11-20

QuantiFERON- TB -test införs med förenklad provtagning på klinisk mikrobiologi
2023-10-13

HCV-genotypning återupptas på KMB i Uppsala
2023-10-13

Förändring av covid-19 (SARS-CoV-2) serologi från den 7 september 2023
2023-09-01

Utökad genotypning av HPV - Cervixcancerscreeningprogrammet
2023-05-31

Metod för utvidgad TBE-serologi (SMIA), nu beställningsbar i
Cosmic
2023-05-26

Desinfektionskontroll av endoskop införs 23-05-22
2023-05-22

Användning av verifierande-test för HCV-antikroppar begränsas
2023-02-21

Analysen HSV IgM kommer inte längre vara beställningsbar
2023-02-09

Försenade/uteblivna provsvar på utvidgad fecesdiagnostik
2023-02-09

Vid beställning av difteriodling, kontakta alltid laboratoriet först
2023-02-02

Svalgodling av arcanobakterier blir skickeprov
2023-02-02

Clostridium difficile har bytt namn till Clostridioides difficile
2023-02-02

Enterovirus serologi och influensa A+B serologi upphör.
2023-01-30

Verksamhet vid klinisk mikrobiologi Jul och Nyår 2022 - 2023 (v.51-v.1)
22-12-15

Ny analysmetod för Meningoencefalit införs 221213
22-12-09

Nytt provtagningsmaterial för VRE-analys
22-12-08

Luftvägsvirus Litet block, PCR utökas
22-11-22

Syfilisverifiering med TPPA byts mot metoden TPHA från 2022-11-21
22-11-15

Ny metod för resistensbestämning av Aspergillus species från 2022-11-01.
22-10-24

Pinnen ska vara kvar i eSwab röret - bakterieanalyser
22-10-18

Quantiferon verifiering - Information till infektionsmottagning, reumatolog och Cosmos
22-09-07

Ny analys: Apkoppsvirus DNA (start under vecka 28)
22-07-08

Transport-rör multiCollect ™ ska ej användas för Nph/Svalg Mycoplasma-/Chlamydia pneumoniae
22-05-20

Fr.o.m 2022-06-15 kommer direktmikroskopi alltid ingå i svampodlingar på djupa luftvägsprover
22-05-19

Fr.o.m 22-05-09 ska eSwab (VF 48245) användas vid provtagning inför MRSA-screening
22-05-04

Verksamhet vid klinisk mikrobiologi (KMB) Påskhelgen
22-04-12

Transport-rör multiCollect ™ ska ej användas för blåsmaterial och HSV 1+2 och VZV DNA PCR
22-03-11

PCR-typning av Delta/Omicron avslutas 22-01-12
22-01-12

Beställningsrutinen i Cosmic – SARS-CoV-2 PCR - där Luftvägsvirus Litet block får ytterligare undersökningsval 21-12-15
21-12-14

Provrörsbyte - urinodlingar på Klinisk mikrobiologi
21-11-10

Ny metod för Mycoplasma IgG och IgM införs 21-10-13
21-10-11

Tillfällig ändring av provtagningsrör för klamydia/gonokockdiagnostik fr.o.m. v.37
21-09-14

Ny metod för Helicobacter IgG införs 21-09-08
21-09-08

Tillfälligt stopp för analys av antikroppar mot SARS-CoV-2
21-06-24

Försenade provsvar för klamydia/gonorré/mycoplasma genitalium, 210603
21-06-04

Ny metod för serum/likvor HSV/VZV införs 2021-05-20
21-05-19

Ny metod för påvisning av TBE-antikroppar (TBE, SMIA) införs 21-05-20
21-05-19

Blododlingsflaskor från bioMerieux kan vara defekta
21-05-17

Ny metod för bakteriell fecesdiagnostik införs 210510
21-05-07

Ny metod för TBE IgG och IgM serologi (antikroppspåvisning)
21-03-23

Förtydligande i svarsrutiner - Clostridium difficile (toxinpåvisning + odling)
21-03-11

Ny metod och uppdaterad beställningsrutin för SARS-CoV-2 (COVID-19) serologi (antikroppspåvisning)
21-03-09

Förtydligande av namn på odlingsundersökningar i Cosmic
21-03-08

Metoden för CMV/EBV intratekala antikroppar läggs ned och kommer inte finnas som analysval efter 21-02-08
21-02-02