Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Transport-rör multiCollect ™ ska ej användas för Nph/Svalg Mycoplasma-/Chlamydia pneumoniae

2022-05-20 13:13

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Brist på provtagningsset har upphört och vi återgår till rekommenderat transportrör enligt provtagningsinstruktionen (labhandbok.se eller “Sök analys”). Felaktigt taget prov orsakar merarbete på laboratoriet och kommer därför att makuleras.

Saknas lämpligt transportrör ska laboratoriet kontaktas för rådgivning innan provtagning (018-611 17 52).

Rekommenderat provtagningsmaterial

Provtagningsset för virus (UTM) - röd kork – 2 ml.
Varuförsörjningens artikelnummer CP365C

Se provtagningsanvisning i Labhandboken ”Sök analys”

Analys: Mycoplasma pneumoniae/Chlamydia pneumoniae (TWAR)

För rådgivning angående provtagning 018-611 17 52.

Kenneth Nilsson
Överläkare
018-611 90 81

Katarina Wallménius
Mikrobiolog
018-611 06 24

Petra Sandell
Informatör
018-617 38 83