Ny metod för TBE IgG och IgM serologi (antikroppspåvisning)

2021-03-23 13:20

Nyhet från Klinisk mikrobiologi.

21-03-24 införs ny metod för påvisning av TBE IgG- och IgM-antikroppar. Tidigare använd metod har lagts ned av tillverkaren. Analyssvaren kommer efter bytet att se annorlunda ut, då både IgG och IgM kommer att besvaras som en ratio. Gränsvärden för bedömning kommer med detta också att förändras. Direkta jämförelser mellan nya och gamla resultat kommer inte kunna göras. Medicinsk bedömning kommer att medfölja resultaten, precis som tidigare.

Vid frågor kontakta klinisk mikrobiologi:

Bo Albinsson
Medicinskt ansvarig
018-611 96 15

Katarina Wallménius
Ansvarig mikrobiolog
076-144 08 49

Petra Sandell
Informatör/kommunikatör
018-617 38 83