Svalgodling av arcanobakterier blir skickeprov

2023-02-02 08:50

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien.

Odling av Arcanobacterium haemolyticum som kan orsaka halsinfektion kommer inte längre att utföras på klinisk mikrobiologi utan skickas vidare till externt laboratorium.

Kontakta Klinisk mikrobiologi: 018-611 39 16


Camilla Lorant, läkare, Klinisk mikrobiologi
018-611 49 34

Petra Sandell, informatör, Klinisk mikrobiologi
018-617 38 83