Användning av verifierande-test för HCV-antikroppar begränsas

2023-02-21 16:24

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Verifiering av antikroppar med immun-blot, som först påvisats med HCV Ak (screeningtest), kommer att reserveras för blodgivare eller annan donator med ett negativt HCV RNA-test. Remiss ska i dessa fall alltid ange att provet kommer från tilltänkt donator. Konfirmerande utredning vid misstanke om HCV-infektion förändras inte i övrigt och utförs oförändrat med HCV RNA-test.

Ändringen införs med omedelbar verkan.

Kontakta klinisk mikrobiologi: 018-611 39 16

Kåre Bondeson, överläkare
Camilla Lorant, specialistläkare