Från och med 22-05-09 ska eSwab (VF 48245) användas vid provtagning inför MRSA-screening

2022-08-04 13:25

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Vid provtagning inför en MRSA-screening byts nu rekommenderat provtagningsmateriel ut.
Kolad Copanpinne- svart propp (VF 61265) ersätts av eSwab med rosa kork (VF 48245).

Besvarningsrutinen för MRSA-screening ändras EJ på grund av denna förändring.

Rekommenderat materiel:
eSwab-rör m. pinne Varuförsörjningens artikelnummer 48245 eller motsvarande eSwab-rör.

För frågor kontakta klinisk mikrobiologi, telefon 018-611 39 16

Sofia Persson
Läkare
018-617 03 93

Petra Sandell
Informatör
018-617 38 83