Vid beställning av difteriodling, kontakta alltid laboratoriet först

2023-02-02 08:51

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien.

Substratet som används för odling av Corynebacterium diphtheriae går inte längre att beställa och räcker endast under en begränsad period. Därför inför vi nu telefonkontakt med laboratoriet innan man beställer den analysen för att säkerställa tillgången.

Kontakta Klinisk mikrobiologi: 018-611 39 16

Camilla Lorant, läkare, Klinisk mikrobiologi
018-611 49 34

Petra Sandell, informatör, Klinisk mikrobiologi
018-617 38 83