Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Från och med 2022-06-15 kommer direktmikroskopi alltid ingå i svampodlingar på djupa luftvägsprover

2022-05-19 11:32

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

För att förbättra diagnostiken och underlätta bedömning av odlingssvar kommer direktmikroskopi alltid att utföras på djupa luftvägsprover (Sputum, Trakealsekret, BAL, Bronksekret, Borste och Pleuravätska).
Analysen kommer automatiskt att ingå och behöver inte längre beställas separat på dessa provmaterial. Kostnaden för direktmikroskopi är densamma och kommer att läggas på kostnaden för odlingen.

Vi eventuella frågor kontakta:

Beatrice Widman
Läkare, medicinskt ansvarig svamp.
Klinisk mikrobiologi
018-611 07 43

Joanna Gradin
Metodansvarig svamp
018-611 39 47

Petra Sandell
Informatör
018- 617 38 83