Försenade/uteblivna provsvar på utvidgad fecesdiagnostik

2023-02-09 08:35

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Leveransproblem av kit har gjort att vissa analyser som ingår i utvidgad fecesdiagnostik under en kortare period inte går att analysera.

Önskas analys för Vibrio, Pleisiomonas eller ETEC, ber vi er kontakta lab på telefonnummer 018-617 13 18.
Fördröjt svar gäller Yersinia enterocolitica som kommer att odlas istället för att analyseras med PCR.
Analysering av Salmonella, Shigella/EIEC och Campylobacter påverkas inte.

Johanna Sundström
Biomedicinsk analytiker, Processansvarig
Klinisk mikrobiologi
Tel: 018-61713 18

Petra Sandell
Informatör
Klinisk mikrobiologi
Tel: 018-617 38 83