Enterovirus serologi och influensa A+B serologi upphör.

2023-01-30 08:04

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Skickeprover för enterovirus serologi och influensa A+B serologi är inte längre beställningsbara.
Detta för att Norrlands Universitetssjukhus (Umeå) upphör med dessa analyser. Hänvisning till annat laboratorium kommer heller inte att göras då dessa analyser numera bedöms ha mycket låg klinisk användbarhet.

Bo Albinsson, specialistläkare, klinisk mikrobiologi
018-6116329

Petra Sandell, informatör, klinisk mikrobiologi
018-617 38 83