Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Clostridium difficile har bytt namn till Clostridioides difficile

2023-02-02 08:46

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien.

Clostridium difficile har sedan en tid tillbaka bytt namn till Clostridioides difficile. Ändringen påverkar bara namnet emedan beställningar är oförändrade. Båda namnen kan alltså påträffas under en övergångsperiod.

Kontakta Klinisk mikrobiologi: 018-611 39 16

Petra Sandell, informatör, Klinisk mikrobiologi
018-617 38 83