Kirurgi

Verksamhetsområde kirurgi utreder och behandlar patienter med sjukdomar i kärlsystemet, bukhålans organ bröst- och hormonproducerande körtlar samt vid traumatiska skador. I verksamheten ingår även transplantation av njurar, bukspottkörtel och insulinproducerande celler.

Verksamhetsområde kirurgi har drygt 300 anställda medarbetare och bedriver öppen och slutenvård av patienter med kirurgiska sjukdomar.

I vårt uppdrag ligger att ansvara för både länssjukvård och högspecialiserad vård av riks- och regionpatienter samt de från utlandet. Vi bedriver dessutom forskning, utbildning och utveckling.

 Våra mottagningar och avdelningar