Kirurgi

Patient i säng samtalar med vårdpersonal.

Vårt uppdrag

Verksamhetsområde kirurgi har drygt 300 anställda medarbetare och bedriver öppen och slutenvård av patienter med kirurgiska sjukdomar.

I vårt uppdrag ligger att ansvara för både länssjukvård och högspecialiserad vård av riks- och regionpatienter samt de från utlandet. Vi bedriver dessutom forskning, utbildning och utveckling.

 Kontaktinformation

Fellowship inom ERCP på lever/pankreas-sektionen

Vi erbjuder från och med hösten 2022 möjlighet till 3 månaders fellowship inom ERCP. Du kommer att gå med på ERCP och delta i det praktiska utförandet så långt det är möjligt både inom elektiv- och akut-ERCP inklusive spy glass/peroral kolangio-pankreatoskopi.

Läs mer och ansök här