Kirurgi

Verksamhetsområde kirurgi utreder och behandlar patienter med sjukdomar i kärlsystemet, bukhålans organ bröst- och hormonproducerande körtlar samt vid traumatiska skador. I verksamheten ingår även transplantation av njurar, bukspottkörtel och insulinproducerande celler.

Verksamhetsområde kirurgi har drygt 300 anställda medarbetare och bedriver öppen och slutenvård av patienter med kirurgiska sjukdomar.

I vårt uppdrag ligger att ansvara för både länssjukvård och högspecialiserad vård av riks- och regionpatienter samt de från utlandet. Vi bedriver dessutom forskning, utbildning och utveckling.

 Våra mottagningar och avdelningar

Våra chefer och kontaktpersoner

Kirurgavdelning 65 A1 och transplantationsmottagningen

Avdelningschef Nicolina Wennergren - nicolina.wennergren@akademiska.se
Sektionschef transplantationskirurgi Amir Sedigh
Sektionschef esofagus/ventrikelkirurgi Magnus Sundbom

Kirurgavdelning 65 A2

Avdelningschef Victor Back - victor.back@akademiska.se
Sektionschef lever/pancreaskirurgi Bengt Isaksson
Sektionschef bröst/endokrinkirurgi Peter Stålberg

Kirurgavdelning 65 B1

Avdelningschef Sara Kiuru - sara.kiuru@akademiska.se
Sektionschef kärlkirurgi Anders Vanhainen
Sektionschf akut och traumakirurgi Håkan Andreasson

Kirurgavdelning 65 B2

Avdelningschef Carina Vennström - carina.vennstrom@akademiska.se
Sektionschef akut och traumakirurgi Håkan Andreasson
Sektionschef kolorektalkirurgi Joakim Folkesson

Kirurgavdelning 85 D2 (Utvecklingsavdelningen)

Avdelningschef Patrik Bodeby - patrik.bodeby@akademiska.se

Kirurgmottagningen, Bröstmottagningen vid Samariterhemmet och Kärlmottagningen

Avdelningschef Charlotta Marquardt - charlotta.marquardt@akademiska.se