Kirurgi

Verksamhetsområde kirurgi utreder och behandlar patienter med sjukdomar i kärlsystemet, bukhålans organ bröst- och hormonproducerande körtlar samt vid traumatiska skador. I verksamheten ingår även transplantation av njurar, bukspottkörtel och insulinproducerande celler.

Verksamhetsområde kirurgi har drygt 300 anställda medarbetare och bedriver öppen och slutenvård av patienter med kirurgiska sjukdomar.

I vårt uppdrag ligger att ansvara för både länssjukvård och högspecialiserad vård av riks- och regionpatienter samt de från utlandet. Vi bedriver dessutom forskning, utbildning och utveckling.

 Våra mottagningar och avdelningar

Våra avdelningar och mottagningar

Verksamheten är indelad i flera olika områden där slutenvård och öppenvård är placerade på olika mottagningar och avdelningar

 

Våra chefer och kontaktpersoner

Kirurgavdelning 65 A1 och 65 A

Avdelningschef Patrik Bodeby
Sektionschef kolorektal Joakim Folkesson
Sektionschef lever/ pancreas Bengt Isaksson
Sektionschef bröst/endokrin Ola Hessman

Kirurgavdelning 65 B1

Avdelningschef Sara Kiuru
Sektionschef Anders Vanhainen

Kirurgavdelning 65 B2

Avdelningschef Sofia Sundbom
Sektionschef Håkan Andreasson

Kirurgavdelning 85 D2 och Transplantationsmottagningen

Avdelningschef Nicolina Wennergren
Sektionschef transplantationskirurgi Amir Sedigh
Sektionschef esofagus/ventrikelkirurgi Magnus Sundbom

Kirurgmottagningen, Bröstmottagningen vid Samariterhemmet och Kärlmottagningen

Avdelningschef Charlotta Marquardt