Kurser

Som universitetssjukhus erbjuder vi årligen flera olika kurser och utbildningar för såväl specialister som ST-läkare i kirurgi. Utöver distansutbildningar i kolorektalkirurgi, kärlkirurgi och övre gastrokirurgi ges även ATLS och kurser i Svensk Kirurgisk Förenings (SKF) regi som KUB-kurser, basal kirurgisk teknik och bakjourskurs i akut kärlkirurgi och traumakirurgi.

ATLS

Advanced trauma life support (ATLS) riktar sig till läkare i olika specialiteter som kan komma att handlägga akuta traumapatienter. Sedan starten av ATLS i Sverige i slutet av 90-talet har dessa kurser bedrivits på Akademiska sjukhuset.

Basal kirurgisk teknik - BKT

Basal Kirurgisk Teknik (BKT) riktar sig till ST-läkare med mindre än ett års kirurgisk erfarenhet. Konceptet bygger på att man beskriver olika basala kirurgiska tekniker som tränas under strukturerade former. Kursen i Uppsala hålls tillsammans med kirurgkliniken i Västerås.

KUB-kurser

Kurser för Kirurger under Utbildning (KUB) innefattar kurser anordnade av delföreningarna i Svensk Kirurgisk Förening (SKF) som innefattar bråckkirurgi, kolorektalkirurgi, bröstkirurgi, endokrinkirurgi och övre abdominell kirurgi.

Kurserna riktar sig i första hand till ST-läkare i kirurgi