Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kurser inom kirurgi

Som universitetssjukhus erbjuder vi årligen flera olika kurser och utbildningar för såväl specialister som ST-läkare i kirurgi.

Utöver distansutbildningar i kolorektalkirurgi, kärlkirurgi och övre abdominell gastrokirurgi ges även ATLS och kurser i Svensk kirurgisk förenings (SKF) regi som KUB-kurser, basal kirurgisk teknik och bakjourskurs i akut kärlkirurgi och traumakirurgi.

ATLS

Advanced trauma life support (ATLS) riktar sig till läkare i olika specialiteter som kan komma att handlägga akuta traumapatienter. Sedan starten av ATLS i Sverige i slutet av 90-talet har dessa kurser bedrivits på Akademiska sjukhuset.

Basal kirurgisk teknik - BKT

Basal kirurgisk teknik (BKT) riktar sig till ST-läkare med mindre än ett års kirurgisk erfarenhet. Konceptet bygger på att man beskriver olika basala kirurgiska tekniker som tränas under strukturerade former. Kursen i Uppsala hålls tillsammans med kirurgkliniken i Västerås.

Distansutbildning i kärlkirurgi i Uppsala

Distansutbildningen i kärlkirurgi i Uppsala startade 2003 och riktar sig till unga doktorer under utbildning. Utbildar du dig till kärlkirurg, interventionell radiolog, klinisk fysiolog med kärlinriktning eller angiologi så kan detta vara en utbildning för dig.

Distansutbildning i övre abdominell kirurgi, Uppsala

Den treåriga kursen "specialister i övre abdominell kirurgi" (SÖK), har pågått sedan 2012. Under 15 träffar fördjupar vi oss inom hela fältet, det vill säga esofagus/ventrikel- och galla/lever/pankreaskirurgi. Träffarna är förlagda till fredagar och roterar mellan Uppsala, Huddinge och Linköping. Om du är kirurgspecialist med inriktning mot övre abdominell kirurgi kan detta vara en utbildning för dig.

KUB-kurser

Kurser för "kirurger under utbildning" (KUB) innefattar kurser anordnade av delföreningarna i Svensk kirurgisk förening (SKF) som innefattar bråckkirurgi, kolorektalkirurgi, bröstkirurgi, endokrinkirurgi och övre abdominell kirurgi.

Kurserna riktar sig i första hand till ST-läkare i kirurgi.