Våra chefer och kontaktpersoner

Kontaktinformation

Bengt Isaksson
Verksamhetschef

Anna Hedman
Tf biträdande verksamhetschef
Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare
018-611 71 84
anna.hedman@akademiska.se

Mikaela Nissi
Verksamhetschefsadministratör

Camilla Lövgren
Sektionschefsadministratör

Ivania Gladh Åhman
Verksamhetsadministratör

Sandra Mattsson
Verksamhetsadministratör

Kirurgavdelning 70 C och transplantationsmottagningen

Avdelningschef Nicolina Wennergren - nicolina.wennergren@akademiska.se
Sektionschef transplantationskirurgi Amir Sedigh
Sektionschef esofagus/ventrikelkirurgi Magnus Sundbom
Sektionschef lever/pancreaskirurgi Jozef Urdzik

Kirurgavdelning 70 D (Utvecklingsavdelningen)

Avdelningschef Patrik Bodeby - patrik.bodeby@akademiska.se
Sektionschef endokrinkirurgi Olov Norlén
Sektionschef kolorektalkirurgi Joakim Folkesson
Sektionschef akut och traumakirurgi Håkan Andréasson

Kirurgavdelning 70 E och kärlmottagningen

Avdelningschef Sara Kiuru - sara.kiuru@akademiska.se
Sektionschef kärlkirurgi Anders Vanhainen
Sektionschef akut och traumakirurgi Håkan Andréasson

Kirurgmottagningen och Bröstmottagningen vid Samariterhemmet

Avdelningschef Charlotta Marquardt - charlotta.marquardt@akademiska.se