Våra chefer och kontaktpersoner

Kontaktinformation

Peter Stålberg
Tf verksamhetschef

Viktoria Gozzi Svensson
Biträdande verksamhetschef

Mikaela Nissi
Verksamhetschefsadministratör

Camilla Lövgren
Sektionschefsadministratör

Anna Hedman
Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare
018-611 71 84
anna.hedman@akademiska.se

Kirurgavdelning 70 C och transplantationsmottagningen

Avdelningschef Nicolina Wennergren - nicolina.wennergren@akademiska.se
Sektionschef transplantationskirurgi Amir Sedigh
Sektionschef esofagus/ventrikelkirurgi Magnus Sundbom
Sektionschef lever/pancreaskirurgi Bengt Isaksson

Kirurgavdelning 65 B1 och kärlmottagningen

Avdelningschef Sara Kiuru - sara.kiuru@akademiska.se
Sektionschef kärlkirurgi Anders Vanhainen
Sektionschef akut och traumakirurgi Håkan Andréasson

Kirurgavdelning 65 B2

Avdelningschef Carina Vennström - carina.vennstrom@akademiska.se
Sektionschef akut och traumakirurgi Håkan Andréasson
Sektionschef kolorektalkirurgi Joakim Folkesson

Kirurgavdelning 65 A1 (Utvecklingsavdelningen)

Avdelningschef Patrik Bodeby - patrik.bodeby@akademiska.se
Tf sektionschef endokrinkirurgi Olov Norlén

Kirurgmottagningen

Avdelningschef Charlotta Marquardt - charlotta.marquardt@akademiska.se

Bröstmottagningen vid Samariterhemmet

Avdelningschef Ann Båth - ann.bath@akademiska.se