Våra chefer och kontaktpersoner

Kontaktinformation

Bengt Isaksson, verksamhetschef

Anna Hedman, biträdande verksamhetschef

Ivania Gladh Åhman, verksamhetsadministratör

Natalie Kronvall, verksamhetsadministratör

Camilla Lövgren, sektionschefsadministratör

Mikaela Nissi, verksamhetschefsadministratör

Kirurgavdelning 70 C och transplantationsmottagningen

Avdelningschef Frida Resare - frida.resare@akademiska.se

Sektionschef transplantationskirurgi Amir Sedigh

Sektionschef esofagus/ventrikelkirurgi Magnus Sundbom

Sektionschef lever/pancreaskirurgi Jozef Urdzik

Kirurgavdelning 70 D

Avdelningschef Malin Hållinder - malin.hallinder@akademiska.se

Sektionschef endokrinkirurgi Olov Norlén

Sektionschef kolorektalkirurgi Joakim Folkesson

Sektionschef akut och traumakirurgi Håkan Andréasson

Kirurgavdelning 70 E och kärlmottagningen

Avdelningschef Sara Kiuru - sara.kiuru@akademiska.se

Sektionschef kärlkirurgi Anders Vanhainen

Sektionschef akut och traumakirurgi Håkan Andréasson

Kirurgmottagningen och Bröstmottagningen vid Samariterhemmet

Avdelningschef Charlotta Marquardt - charlotta.marquardt@akademiska.se

Sektionschef bröstmottagningen Jaime Navia - jaime.e.navia@akademiska.se