Våra chefer och kontaktpersoner

Kristiina Kask
Verksamhetschef

Viktoria Gozzi Svensson
Biträdande verksamhetschef

Mikaela Nissi
Verksamhetschefsadministratör

Camilla Lövgren
Sektionschefsadministratör

Anna Karlsson
Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare
018-611 71 84
anna.karlsson@akademiska.se

Kirurgavdelning 70C1 och transplantationsmottagningen

Avdelningschef Nicolina Wennergren - nicolina.wennergren@akademiska.se
Sektionschef transplantationskirurgi Amir Sedigh
Sektionschef esofagus/ventrikelkirurgi Magnus Sundbom

Kirurgavdelning C2

Avdelningschef Victor Back - victor.back@akademiska.se
Sektionschef lever/pancreaskirurgi Bengt Isaksson
Sektionschef bröst/endokrinkirurgi Peter Stålberg

Kirurgavdelning 65 B1

Avdelningschef Sara Kiuru - sara.kiuru@akademiska.se
Sektionschef kärlkirurgi Anders Vanhainen
Sektionschf akut och traumakirurgi Håkan Andreasson

Kirurgavdelning 65 B2

Avdelningschef Carina Vennström - carina.vennstrom@akademiska.se
Sektionschef akut och traumakirurgi Håkan Andreasson
Sektionschef kolorektalkirurgi Joakim Folkesson

Kirurgavdelning 85 D2 (Utvecklingsavdelningen)

Avdelningschef Patrik Bodeby - patrik.bodeby@akademiska.se

Kirurgmottagningen, Bröstmottagningen vid Samariterhemmet och Kärlmottagningen

Avdelningschef Charlotta Marquardt - charlotta.marquardt@akademiska.se