Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Våra chefer och kontaktpersoner

Kontaktinformation

Bengt Isaksson, verksamhetschef

Anna Hedman, biträdande verksamhetschef

Mikaela Nissi, verksamhetschefsadministratör

Ivania Gladh Åhman, verksamhetsadministratör

Lovisa Berg, verksamhetsadministratör

Heléne Karlsson, kvalitet- och patientsäkerhetssamordnare

Kirurgavdelning 70 C och transplantationsmottagningen

Tillförordnad avdelningschef Victor Back, 018-611 45 17
victor.back@akademiska.se

Avdelningschef Frida Resare, 070-612 03 55 (föräldraledig)
frida.resare@akademiska.se

Sektionschef transplantationskirurgi Amir Sedigh

Sektionschef esofagus/ventrikelkirurgi Magnus Sundbom

Sektionschef lever/pancreaskirurgi Jozef Urdzik

Kirurgavdelning 70 D

Avdelningschef Isabel da Fonseca Kock, 072-148 55 76
isabel.da.fonseca.kock@akademiska.se

Sektionschef endokrinkirurgi Olov Norlén

Sektionschef kolorektalkirurgi Joakim Folkesson

Sektionschef akut och traumakirurgi Håkan Andréasson

Kirurgavdelning 70 E och kärlmottagningen

Avdelningschef Sara Kiuru, 070-611 26 62
sara.kiuru@akademiska.se

Sektionschef kärlkirurgi Kevin Mani

Sektionschef akut och traumakirurgi Håkan Andréasson

Kirurgmottagningen och bröstmottagningen vid Samariterhemmet

Avdelningschef Charlotta Marquardt - charlotta.marquardt@akademiska.se

Sektionschef bröstmottagningen Andreas Karakatsanis - andreas.karakatsanis@akademiska.se