Våra chefer och kontaktpersoner

Kontaktinformation

Bengt Isaksson, verksamhetschef

Anna Hedman, biträdande verksamhetschef

Ivania Gladh Åhman, verksamhetsadministratör

Mikaela Nissi, verksamhetschefsadministratör

Kirurgavdelning 70 C och transplantationsmottagningen

Avdelningschef Frida Resare, 070-6120355
frida.resare@akademiska.se

Sektionschef transplantationskirurgi Amir Sedigh

Sektionschef esofagus/ventrikelkirurgi Magnus Sundbom

Sektionschef lever/pancreaskirurgi Jozef Urdzik

Kirurgavdelning 70 D

Avdelningschef Isabel da Fonseca Kock, 072-1485576
isabel.da.fonseca.kock@akademiska.se

Sektionschef endokrinkirurgi Olov Norlén

Sektionschef kolorektalkirurgi Joakim Folkesson

Sektionschef akut och traumakirurgi Håkan Andréasson

Kirurgavdelning 70 E och kärlmottagningen

Avdelningschef Sara Kiuru, 070-6112662
sara.kiuru@akademiska.se

Sektionschef kärlkirurgi Kevin Mani

Sektionschef akut och traumakirurgi Håkan Andréasson

Kirurgmottagningen och bröstmottagningen vid Samariterhemmet

Avdelningschef Charlotta Marquardt - charlotta.marquardt@akademiska.se

Sektionschef bröstmottagningen Jaime Navia - jaime.e.navia@akademiska.se