Kolorektalkirurgi

Sektionen för kolorektalkirurgi

Till kolorektal kirurgin, räknas sjukdomar i tunntarm, tjocktarm, ändtarm och analkanalen. Man kan dela in dessa sjukdomar i fyra huvudområden; Inflammatoriska tarmsjukdomar (Mb Crohn och ulcerös kolit), cancer i tjock- och ändtarm, funktionsrubbningar i tjock- och ändtarm (inkontinens och förstoppning) samt tillstånd i analkanalen, s.k. proktologiska åkommor (ex. hemorrojder, sprickor, fistlar).

Till kolorektal kirurgin, räknas sjukdomar i tunntarm, tjocktarm, ändtarm och analkanalen. Vi är ett av fyra universitetssjukhus i Sverige som behandlar patienter med spridd tumörsjukdom i bukhålan med aggressiv kirurgi och uppvärmt cellgift i bukhålan under operationen.

Många av våra patienter har cancer, varför vi har ett väl utvecklat samarbete med andra kliniker avseende dessa patienter för att patienternas behandling ska bli så individanpassad som möjligt. Av samma skäl samarbetar vi med andra doktorer när behandlingsstrategierna skall göras för patienter med funktionsstörningar och inflammatoriska tarmsjukdomar.

På sektionen pågår mycket forskning, främst inom cancerområdet, men också inom funktionsrubbningar och genom deltagande i olika studier. Vi utbildar flera personalkategorier, såsom läkare, sjuksköterskor och studenter i olika utbildningsprogram.