Kolorektalkirurgi

Kvinnlig vårdpersonal vårdar patient i säng
Sektionen för kolorektalkirurgi

Vår verksamhet

Till kolorektalkirurgin, räknas sjukdomar i tunntarm, tjocktarm, ändtarm och analkanalen. Man kan dela in dessa sjukdomar i fyra huvudområden; Inflammatoriska tarmsjukdomar (Mb Crohn och ulcerös kolit), cancer i tjock- och ändtarm, funktionsrubbningar i tjock- och ändtarm (inkontinens och förstoppning) samt tillstånd i analkanalen, s.k. proktologiska åkommor (ex. hemorrojder, sprickor, fistlar).

Många av våra patienter har cancer, varför vi har ett väl utvecklat samarbete med andra kliniker avseende dessa patienter för att patienternas behandling ska bli så individanpassad som möjligt. Av samma skäl samarbetar vi med andra doktorer när behandlingsstrategierna skall göras för patienter med funktionsstörningar och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Hos oss pågår mycket forskning, främst inom cancerområdet, men också inom funktionsrubbningar och genom deltagande i olika studier. Vi utbildar flera personalkategorier, såsom läkare, sjuksköterskor och studenter i olika utbildningsprogram.

Chef

Joakim Folkesson

 

 Checklista vid remittering till Akademiska sjukhuset i Uppsala för ställningstagande till CRS + HIPEC