Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Bröstkirurgi

Händer håller i varandra.

Bröstkirurgi

Patienter med bröstsjukdomar har i första hand en misstänkt eller säkerställd bröstcancer. Dessa patienter utreds och behandlas i tätt samarbete mellan specialister i bröstkirurgi, kontakt-sjuksköterskor (bröstsjuksköterskor), mammografienheten och specialister i medicinsk behandling av tumörer (onkologer). De flesta operationer görs i dagkirurgi och endast ett mindre antal patienter behöver ligga kvar på sjukhuset natten efter operation. Varje år utförs på sektionen knappt 300 bröstoperationer.

Sektionschef

Jaime Navia