Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

ST Kirurgi

Operationspersonal tar selfie med mobil.

Som ST-läkare hos oss får du en fullständig specialistutbildning i kirurgi

Akademiska sjukhuset är ett av landets största universitetssjukhus och erbjuder högspecialiserad vård. Verksamhetsområde kirurgi erbjuder kirurgisk vård för patienter i Uppsala län, men även högspecialiserad kirurgisk vård till regionen, nationellt och internationellt.

Utbildningen har regelbundet SPUR-granskats.

Verksamhetsområdet består av flera enheter, och under din ST-tid tjänstgör du vid samtliga. Bröst/endokrin, esofagus/ventrikel, lever/pankreas, kolorektal, kirurgisk akutvård (KAVA), kärl och transplantationskirurgi är alla självständiga enheter. Urologi utgör ett eget verksamhetsområde. Vi har två sjukhusbundna jourlinjer, primärjour och husjour för kirurgiska och urologiska fall, samt separat kärljour och transplantationsjour. Bakjour för kirurgi, kärl, transplantation och urologi finns.

Inom verksamhetsområde kirurgi arbetar ca 80 läkare, varav just nu 12 ST-läkare i kirurgi. Hos oss bedrivs också sidotjänstgöring för flera andra specialiteter, såsom blivande gynekologer, plastikkirurger, urologer, barn- och kärlkirurger. Även akutläkare och njurmedicinare genomgår sidotjänstgöring vid kirurgen.
Uppsala universitet bedriver grundutbildning för läkare och sjuksköterskor, samt flera vidareutbildningar för sköterskor, varför det ständigt finns studenter inom olika kategorier på avdelningar och mottagningar.

Som ST-läkare får du en individuell studieplan som till viss del beror av din tidigare erfarenhet inom kirurgi. Den utarbetas tillsammans med ST-studierektor/chef och din handledare. Undervisning sker fortlöpande genom handledning av äldre kollegor, veckoträffar med ST-kolleger och seminarier var fjärde vecka. Tid för teoretiska studier finns schemalagd varje vecka.

Under dina placeringar på de olika sektionerna deltar du i deras interna utbildning. Forskning utgör en viktig del av verksamheten vid verksamhetsområde kirurgi, och bedrivs inom en mängd områden. Som ST gör du både ett vetenskapligt arbete och ett kvalitetsprojekt. För detta får du disponera sammanlagt 10 veckors arbetstid under din ST-tid.
Varje enhet bedriver egen forskning av hög kvalitet och publikationsgraden är hög. Som ST i kirurgi vid Akademiska sjukhuset förväntas du vara intresserad av att delta i detta.

 Studierektorer på Akademiska sjukhuset