Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Endokrinkirurgi

Läkare undersöker patient

Endokrinkirurgi

De endokrina sjukdomar som behandlas utgörs av sjukdomar i hormonproducerande organ. Det rör sig till exempel om olika former av knölar i sköldkörteln (främst struma och sköldkörtelcancer), överfunktion i bisköldkörtlarna som orsakar för högt kalkvärde i blodet, tumörer i binjurarna och tumörer i den hormonproducerande delen av bukspottkörteln och tarmen.

Vilken operationsteknik som väljs avgörs av sjukdomens art. Vissa ingrepp utförs med så kallad titthålsteknik medan andra utförs med en öppen operation. Detta är ofta högspecialiserad vård och patienterna kommer både från Uppsala län och från andra delar av landet. Varje år utförs på sektionen drygt 450 operationer beroende endokrina sjukdomar.

Sektionschef

Olov Norlén