Endokrin- och bröstkirurgi

Händer håller i varandra.

Endokrinkirurgi

De endokrina sjukdomar som behandlas utgörs av sjukdomar i hormonproducerande organ. Det rör sig till exempel om olika former av knölar i sköldkörteln (främst struma och sköldkörtelcancer), överfunktion i bisköldkörtlarna som orsakar för högt kalkvärde i blodet, tumörer i binjurarna och tumörer i den hormonproducerande delen av bukspottkörteln och tarmen.

Vilken operationsteknik som väljs avgörs av sjukdomens art. Vissa ingrepp utförs med s.k. titthålsteknik medan andra utförs med en öppen operation. Detta är ofta högspecialiserad vård och patienterna kommer både från Uppsala län och från andra delar av landet. Varje år utförs på sektionen drygt 450 operationer beroende endokrina sjukdomar.

Bröstkirurgi

Patienter med bröstsjukdomar har i första hand en misstänkt eller säkerställd bröstcancer. Dessa patienter utreds och behandlas i tätt samarbete mellan specialister i bröstkirurgi, kontakt-sjuksköterskor (bröstsjuksköterskor), mammografienheten och specialister i medicinsk behandling av tumörer (onkologer). De flesta operationer görs i dagkirurgi och endast ett mindre antal patienter behöver ligga kvar på sjukhuset natten efter operation. Varje år utförs på sektionen knappt 300 bröstoperationer.

Sektionschef

Olov Norlén