Kirurgisk akutvård och trauma

Bild på kvinnlig sjuksköterska.
Kirurgisk akutvård och trauma

Vår verksamhet

Här tas patienter om hand som är i behov av vård för akuta kirurgiska sjukdomstillstånd och behandling efter olycksfall.

KAVA skapades 2011 för att höja och säkra kvaliteten på omhändertagandet av just dessa patientgrupper, samtidigt som den planerade operativa verksamheten skulle säkerställas. KAVA riktar sig således till patienter i behov av akut kirurgisk vård. Det betyder att det framförallt är patienter från Uppsala län men vi tar även emot patienter från regionen som eftersträvar högspecialiserad akutvård. De akuta kirurgpatienternas besvär och diagnoser är skiftande. Här vårdas främst patienter med smärtor eller andra symptom från magtarm-kanalen. Vanliga diagnoser är blindtarmsinflammation, gallbesvär, magblödningar, magsår, tarmvred, inflammerade tarmfickor, ändtarmsbesvär samt skador efter olycksfall. Även patienter med akuta problem av känd cancersjukdom eller nydiagnostiserad sådan tas om hand här. Grundinställningen är att i möjligaste mån färdigbehandla patienten på KAVA.

Den dagliga verksamheten på KAVA är organiserad i vårdlag med läkare, sjuksköterska och undersköterska. Detta ger en god kännedom om den enskilda patienten, ett stort engagemang och med målet att patienten skall känna trygghet. Avdelningens personal arbetar även med viktiga områden som hygien, sårvård, smärtlindring och nutrition.

Kirurgisk behandling är naturligtvis en central uppgift för KAVA. Vi har därför ansvar för en akutkirurgisk operationssal. I allmänhet genomförs operationerna av våra kirurger, ibland dock i samarbete med specialister från andra enheter. En medveten strävan är att så långt möjligt förlägga akutkirurgin till dagtid. Detta medför en mer effektiv vård och kortare vårdtider. Ett exempel på detta är att efter införandet av KAVA opereras majoriteten av patienter med akut gallblåseinflammation under den akuta vårdperioden, istället för ett senare elektivt ingrepp.

Vi sköter vidare gastroskopier av akuta magblödningar, är delaktiga i handläggningen av tarmblödningar tillsammans med kolorektalsektionen, ERCP-verksamheten tillsammans med lever-pankreasenheten, har ansvar för traumaverksamheten samt handlägger akuta kirurgiska konsulter.

Chef

Håkan Andréasson