Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

För dig som är remittent

Akuta interna och externa förfrågningar

Samtliga telefonförfrågningar sker via sjukhusets växel 018- 611 00 00.

Kirurgi

Dagtid vardagar söks kirurgens dagbakjour. Jourtid söks i första hand kirurgens mellanjour och i andra hand kirurgens bakjour.

Trauma

Vid trauma dagtid och jourtid söks traumajouren

Kärlkirurgi

Vid kärlkirurgiska frågeställningar söks primärjouren i kärlkirurgi

Transplantation

Vid frågor rörande tranplanterade patienter söks tranplantationsjouren


Icke-akuta interna och externa förfrågningar

Konsulter, som nås via växeln, finns inom bröst- och endokrinkirurgi, kolorektalkirurgi, leverkirurgi, pankreaskirurgi, esofagus/ventrikelkirurgi (inklusive obesitas) och transplantation.

Remisser

Samtliga externa pappersremisser adresseras till: Kirurgmottagningen, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Interna remisser i Cosmic ställs till Kirurgi.

Specialistkonsulter kan efterfrågas både internt och externt. Intern konsultation sker då inom 1-2 dygn (vardagar) efter att remiss skickats till Kirurgmottagningen.