All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

För dig som är remittent

 

 

Akuta interna och externa förfrågningar

Samtliga telefonförfrågningar sker via sjukhusets växel 018- 611 00 00.

Kirurgi

Dagtid vardagar söks kirurgens dagbakjour. Jourtid söks i första hand kirurgens mellanjour och i andra hand kirurgens bakjour.

Trauma

Vid trauma dagtid och jourtid söks traumajouren

Kärlkirurgi

Vid kärlkirurgiska frågeställningar söks primärjouren i kärlkirurgi

Transplantation

Vid frågor rörande tranplanterade patienter söks tranplantationsjouren


Icke-akuta interna och externa förfrågningar

Konsulter, som nås via växeln, finns inom bröst- och endokrinkirurgi, kolorektalkirurgi, leverkirurgi, pankreaskirurgi, esofagus/ventrikelkirurgi (inklusive obesitas) och transplantation.

Remisser

Samtliga externa pappersremisser adresseras till: Kirurgmottagningen Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Interna remisser i Cosmic ställs till Kirurgi.

Specialistkonsulter kan efterfrågas både internt och externt. Intern konsultation sker då inom 1-2 dygn (vardagar) efter att remiss skickats till Kirurgmottagningen.