Käkkirurgi

Operationspersonal opererar.

Med stor kunskap, erfarenhet och kompetens tar vi hand om dig som förlorat tänder, drabbats av sjukdom, defekter vid canceroperation eller olycksfall med käk- ansiktsfrakturer, eller fötts med missbildningar i ansiktsskelettet som t.ex. läpp-, käk- och gomspalt samt sjukdomar i munnens slemhinnor.

Vi utför käkkirurgi, käkortopedi, oral medicin, käk- och ansiktsröntgen och har jourverksamhet. Vi vill verka för en patientfokuserad, högkvalitativ vård inom vårt kompetensområde.

Käkkirurgens huvuduppgifter är att:

 • erbjuda länets invånare bra specialistvård
 • snabbt erbjuda konsulttjänster och svara för utbildning
 • bedriva utvecklings- och forskningsarbete inom prioriterade områden

Vi strävar efter att:

 • ha korta väntetider
 • patienten ska möta samma specialist
 • vård och service ska infrias vid varje behandlingstillfälle
 • erbjuda akutbehandling dagtid

Vi som tar hand om dig är käkkirurger, käkortopeder, sjukhustandläkare, tandhygienist, tandtekniker, sjuksköterskor och specialisttandsköterskor.

Samarbetet med övriga sjukhuset samt kopplingen till den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet medför en stimulerande utveckling och garanterar tillgång till högspecialiserad vård i livets olika skeden.

Enheten för käkkirurgi

Här behandlar vi följande tillstånd:

 • Ansiktsfrakturer 
 • Infektioner med spridning till käkar och omgivande vävnader. 
 • Käkställningsfel (exempelvis över-, under och öppna bett som behandlas med så kallad ortognatkirurgi).  
 • Ansiktsmissbildningar. 
 • Rekonstruktiv käkkirurgi efter exempelvis tumörer. 
 • Rubbningar i käkleder. 
 • Smärttillstånd i ansikte och käkar. 
 • Vissa munslemhinneförändringar. 
 • Övriga käkkirurgiska tillstånd som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser. 

Läs mer om de tillstånd och diagnoser vi behandlar:

Enheten för käkortopedi/ortodonti

Vi gör utredning och tandregleringsbehandling av: 

 • Barn med kraniofaciala missbildningar, framförallt läpp-, käk- och gomspalt 
 • Vuxna med käkställningsfel (exempelvis över-, under- och öppna bett) 
 • Käkfrakturer i behov av stabilisering i samarbete med käkkirurgi 

Läs mer om de tillstånd och diagnoser vi behandlar:

Oral medicin/sjukhustandvård

Enheten för oral medicin/sjukhustandvård svarar för utredning, diagnostik av oralmedicinska tillstånd samt behandling av infektionstillstånd i munhålan på svårt sjuka patienter vid Akademiska Sjukhuset. Patienterna kommer alltid på remiss från såväl externa som interna vårdgivare. 

De vanligaste utredningarna gäller patienter med/inför behandling av: 

 • Maligna blodsjukdomar
 • Huvud-halscancer
 • Hjärtsjukdomar
 • Munslemhinneförändringar
 • Organtransplantationer
 • Cytostatikabehandling
 • Intravenös bisfosfonatbehandling
 • Inneliggande patienter med akuta besvär. 
 Läs mer om oral medicin

Käk- och ansiktsröntgen

Bedriver radiologiskt diagnostik av tänder, käkar och omgivande vävnader. 

Följande modaliteter finns att tillgå på käkkirurgiska sjukvårdsmottagningen:  slätröntgen av tänder, panoramaröntgen, volymtomografi (CBCT). 

Följande modaliteter finns bland annat att tillgå via sjukhusets röntgenmottagning: Datortomografi (DT), Magnetresonanstomografi (MRT).

 Läs mer om käk- och ansiktsröntgen

Arbeta inom plastik- och käkkirurgi

Vi är specialiserade på rekonstruktiv plastikkirurgi och käkkirurgi. Det innebär att vi med olika kirurgiska tekniker hjälper patienter med svåra missbildningar, återskapar patientens funktionalitet och utseende efter större kirurgiska ingrepp på grund av tumörsjukdomar eller efter svåra kroppsskador.

 Läs mer om arbetet inom plastik- och käkkirurgi