Käkkirurgiska sjukvårds­mottagningen

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177.se

Telefon

018-611 64 50

Telefontider
Mån - Fre 9-11

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 8-16
Fredagar 8-15

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 79, sv

 Hitta till ingång

Med stor kunskap, erfarenhet och kompetens tar vi hand om dig som förlorat tänder, drabbats av sjukdom, defekter vid canceroperation eller olycksfall med käk- ansiktsfrakturer, eller fötts med missbildningar i ansiktsskelettet som t.ex. läpp-, käk- och gomspalt samt sjukdomar i munnens slemhinnor.

Till Käkkirurgiska sjukvårdsmottagningen kommer du via akutmottagningen, akutmottagningen för barn och ungdom eller på remiss från tandläkare eller läkare. 

Mottagningen bemannas mellan 8-17 måndag till fredag. Under övriga delen av dygnet och helger finns en jourlinje för käkkirurgisk sjukvård kopplad till 1177.se, akutmottagningen, akutmottagningen för barn och ungdom samt plastik- och käkkirurgavdelning 85 F2. 

Mottagningen har en egen operationsavdelning med två operationssalar. Övriga operationer bedrivs på öron-, näs- och hals- och plastikoperation. Oral- plastik- och öronanestesin söver de patienter som fordrar narkos för sin operation. 

Käkkirurgens huvuduppgifter är att

 • erbjuda länets invånare bra specialistvård
 • snabbt erbjuda konsulttjänster och svara för utbildning
 • bedriva utvecklings- och forskningsarbete inom prioriterade områden


Vi strävar efter att

 • ha korta väntetider
 • patienten ska möta samma specialist
 • vård och service ska infrias vid varje behandlingstillfälle
 • erbjuda akutbehandling dagtid

Vi som tar hand om dig är käkkirurger, ortodontister, orofacial medicinare (sjukhustandläkare), odontologiska radiologer, tandhygienist, tandtekniker, undersköterskor och tandsköterskor. 

Samarbetet med övriga sjukhuset samt kopplingen till Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet medför en stimulerande utveckling och garanterar tillgång till högspecialiserad vård i livets olika skeden. 

Om du uteblir från planerat besök eller lämnar återbud senare än 24 timmar före besöket måste du ändå betala patientavgift. Det gäller även om du har ett kostnadsfritt besök. 

Enheten för käkkirurgi

Här behandlar vi följande tillstånd:

 • Ansiktsfrakturer 
 • Infektioner med spridning till käkar och omgivande vävnader. 
 • Käkställningsfel (exempelvis över-, under och öppna bett som behandlas med så kallad ortognatkirurgi).  
 • Ansiktsmissbildningar. 
 • Rekonstruktiv käkkirurgi efter exempelvis tumörer. 
 • Rubbningar i käkleder. 
 • Smärttillstånd i ansikte och käkar. 
 • Vissa munslemhinneförändringar. 
 • Övriga käkkirurgiska tillstånd som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser. 

Läs mer om de tillstånd och diagnoser vi behandlar:

Enheten för käkortopedi/ortodonti

Vi gör utredning och tandregleringsbehandling av: 

 • Barn med kraniofaciala missbildningar, framförallt läpp-, käk- och gomspalt 
 • Vuxna med käkställningsfel (exempelvis över-, under- och öppna bett) 
 • Käkfrakturer i behov av stabilisering i samarbete med käkkirurgi 

Läs mer om de tillstånd och diagnoser vi behandlar:

Oral medicin/sjukhustandvård

Enheten för oral medicin/sjukhustandvård svarar för utredning, diagnostik av oralmedicinska tillstånd samt behandling av infektionstillstånd i munhålan på svårt sjuka patienter vid Akademiska Sjukhuset. Patienterna kommer alltid på remiss från såväl externa som interna vårdgivare. 

De vanligaste utredningarna gäller patienter med/inför behandling av: 

 • Maligna blodsjukdomar
 • Huvud-halscancer
 • Hjärtsjukdomar
 • Munslemhinneförändringar
 • Organtransplantationer
 • Cytostatikabehandling
 • Intravenös bisfosfonatbehandling
 • Inneliggande patienter med akuta besvär. 
 Läs mer om oral medicin

Käk- och ansiktsröntgen

Bedriver radiologiskt diagnostik av tänder, käkar och omgivande vävnader. 

Följande modaliteter finns att tillgå på käkkirurgiska sjukvårdsmottagningen:  slätröntgen av tänder, panoramaröntgen, volymtomografi (CBCT). 

Följande modaliteter finns bland annat att tillgå via sjukhusets röntgenmottagning: Datortomografi (DT), Magnetresonanstomografi (MRT).

 Läs mer om käk- och ansiktsröntgen