Käkkirurgiska sjukvårdsmottagningen

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss - dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

0186116450

Telefontider
Mån - fre 8-15

Besök oss

Öppettider
Mån - fre 8-17

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 79, sv

 Hitta till ingång

Med stor kunskap, erfarenhet och kompetens tar vi hand om dig som förlorat tänder, drabbats av sjukdom, defekter vid canceroperation eller olycksfall med käk- ansiktsfrakturer, eller fötts med missbildningar i ansiktsskelettet som t.ex. läpp-, käk- och gomspalt samt sjukdomar i munnens slemhinnor.

Vi utför käkkirurgi, käkortopedi, oral medicin, käk- och ansiktsröntgen och har jourverksamhet. Vi vill verka för en patientfokuserad, högkvalitativ vård inom vårt kompetensområde.

Käkkirurgens huvuduppgifter är att

  • erbjuda länets invånare bra specialistvård
  • snabbt erbjuda konsulttjänster och svara för utbildning
  • bedriva utvecklings- och forskningsarbete inom prioriterade områden


Vi strävar efter att

  • ha korta väntetider
  • patienten ska möta samma specialist
  • vård och service ska infrias vid varje behandlingstillfälle
  • erbjuda akutbehandling dagtid


Vi som tar hand om dig är käkkirurger, käkortopeder, sjukhustandläkare, tandhygienist, tandtekniker, sjuksköterskor och specialisttandsköterskor.

Samarbetet med övriga sjukhuset samt kopplingen till den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet medför en stimulerande utveckling och garanterar tillgång till högspecialiserad vård i livets olika skeden.

Käkortopedi - tandreglering

Käkortopedi är den del av tandregleringen som behandlar och utför utredning och behandling av komplicerade käk-och ansiktsdefekter, framför allt barn med Läpp-Käk-Gom avvikelser. Vi följer även upp och behandlar barn födda med andra kraniofaciala missbildningar. Vi har behandlat dessa tillstånd och har bedrivit rikssjukvård för kraniofacial kirurgi sedan 2012 (enligt Socialstyrelsen tidigare definition).

Vi behandlar även vuxna med käkavvikelser, t ex underbett, överbett och öppetbett. Vi som arbetar på enheten är två käkortopeder, en ortodontiassistent och en tandssköterska.