Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Osteoradionekros/osteonekros

Osteoradionekros/osteonekros är vanligtvis en komplikation efter cancerbehandling i huvud-hals-området.

Osteoradionekros (ORN) definieras som ett ”devitaliserat, tidigare bestrålat ben som exponeras genom skadad hud eller slemhinna under 3–6 månaders tid utan tecken på tumöråterfall.” Det är i majoriteten av fallen mandibeln som drabbas.

Osteonekroser i käkarna (ONJ) är välkänt hos patienter som behandlats med bisfosfonater och den monoklonala antikroppen denosumab, två antiresorptiva medel av olika klass. De flesta drabbade har varit cancerpatienter (myelom, bröstcancer eller prostatacancer med skelettmetastaser) men även patienter med enbart osteoporos drabbas. 

För patienter med Osteoradionekros/osteonekros skickas remiss till:

Käkkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset.

I remissen är vi tacksamma att dessa uppgifter framgår:

  • Tumör/recidivfri
  • Tidigare onkologisk behandling
  • Om radiologisk undersökning finns och är länkad
  • Vikt och längd
  • Nikotin-, och alkoholstatus
  • Nutritionsstatus