Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Käkkirurgiska tandvårds­mottagningen

1177

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177.se

Telefon

018-611 64 50

Telefontider
Mån - Fre 9-11

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 8-16
Fredagar 8-15

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 79, sv

 Hitta till ingång

Med stor kunskap, erfarenhet och kompetens tar vi hand om dig som förlorat tänder, drabbats av sjukdom, defekter vid canceroperation eller olycksfall med käk- ansiktsfrakturer, eller fötts med missbildningar i ansiktsskelettet som t.ex. läpp-, käk- och gomspalt samt sjukdomar i munnens slemhinnor.

För att komma till oss behöver du en remiss som kan komma från din tandläkare eller läkare.  

Mottagningen bemannas mellan 8-17 måndag till fredag. Under övriga delen av dygnet och helger finns en jourlinje för käkkirurgisk tandvård kopplad till 1177.se, akutmottagningen, akutmottagningen för barn och ungdom samt plastik- och käkkirurgavdelning 85 F2. Jourtid handläggs enbart käkkirurgisk tandvård av egna patienter med besvär efter operation, helt utslagna tänder, misstanke om käk/ansiktsfrakturer eller där påverkan av allmäntillståndet föreligger. I övriga fall hänvisas till Folktandvårdens akuttandvård. 

Mottagningen har en egen operationsavdelning med två operationssalar. Övriga operationer bedrivs på öron-, näs- och hals- och plastikoperation. Oral- plastik- och öronanestesin söver de patienter som fordrar narkos för sin operation. 

Käkkirurgens huvuduppgifter är att

 • erbjuda länets invånare bra specialistvård
 • snabbt erbjuda konsulttjänster och svara för utbildning
 • bedriva utvecklings- och forskningsarbete inom prioriterade områden

Vi strävar efter att

 • ha korta väntetider
 • patienten ska möta samma specialist
 • vård och service ska infrias vid varje behandlingstillfälle
 • erbjuda akutbehandling dagtid

Vi som tar hand om dig är käkkirurger, ortodontister, orofacial medicinare (sjukhustandläkare), odontologiska radiologer, tandhygienist, tandtekniker, sjuksköterskor och tandsköterskor. 

Samarbetet med övriga sjukhuset samt kopplingen till Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet medför en stimulerande utveckling och garanterar tillgång till högspecialiserad vård i livets olika skeden. 

Om du uteblir från planerat besök eller lämnar återbud senare än 24 timmar före besöket måste du ändå betala patientavgift. Det gäller även om du har ett kostnadsfritt besök. 

Enheten för käkkirurgi

Här behandlas bland annat följande tillstånd:

 • Operativt avlägsnande av komplicerade tänder såsom visdomständer och rotrester. 
 • Operativt avlägsnande av mindre tandcystor och reparation av skador som uppstått efter tanduttagning, exempelvis läckage mellan munnen och bihåla. 
 • Förlorade tänder ersätts med tandimplantat. 
 • Förlorat käkben byggs upp inför behandling med tandimplantat. 

Käkkirurgiska tillstånd som vid utredning visar sig kräva ett sjukhus tekniska och medicinska resurser överflyttas till käkkirurgiska sjukvårdsmottagningen. 

Exempel på tillstånd och diagnoser vi behandlar: 

Käk- och ansiktsröntgen

Bedriver radiologiskt diagnostik av tänder, käkar och omgivande vävnader. 

Följande modaliteter finns att tillgå på käkkirurgiska sjukvårdsmottagningen:  slätröntgen av tänder, panoramaröntgen, volymtomografi (CBCT). 

Följande modaliteter finns bland annat att tillgå via sjukhusets röntgenmottagning: Datortomografi (DT), Magnetresonanstomografi (MRT).

 Läs mer om käk- och ansiktsröntgen

Oral medicin/sjukhustandvård

Enheten för oral medicin/sjukhustandvård svarar för utredning, diagnostik av oralmedicinska tillstånd samt behandling av infektionstillstånd i munhålan på svårt sjuka patienter vid Akademiska Sjukhuset. Patienterna kommer alltid på remiss från såväl externa som interna vårdgivare. 

De vanligaste utredningarna gäller patienter med/inför behandling av: 

 • Maligna blodsjukdomar
 • Huvud-halscancer
 • Hjärtsjukdomar
 • Munslemhinneförändringar
 • Organtransplantationer
 • Cytostatikabehandling
 • Intravenös bisfosfonatbehandling
 • Inneliggande patienter med akuta besvär. 
 Läs mer om oral medicin