Lex Maria 2018

Årets Lex Maria-händelser.

Förväxling av patienter inför blodtransfusion anmäls

2018-08-15

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där risk för felaktig blodtransfusion fanns på grund av sammanblandning av två patienters identitet.

Förlossning drog ut på tiden med risk att fostret skulle skadas

2018-07-20

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en förlossning drog ut på tiden och det fanns risk att fostret skulle kunnat skadas

Fördröjd ambulanstransport till sjukhus vid hjärnblödning anmäls

2018-07-11

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där behandlingen av en blödning i hjärnan riskerade att försenas på grund av felaktig ambulansprioritering.

Foster avlider sent i graviditeten

2018-07-05

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt Lex Maria där ett foster avled sent i graviditeten.

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient får en höftfraktur efter fall på akutmottagningen

2018-07-03

Händelsen gäller en äldre man som under vård på akutmottagningen för misstänkt vinterkräksjuka, utan tillsyn, faller ifrån sin brits och får en höftfraktur. Patienten opereras och kan senare återgå till sitt boende.

Dödsfall efter felaktig sondmatning anmäls

2018-06-14

Publicerad 7 juni Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett för tidigt fött barn avled efter att magsäcken skadats vid sondmatning.

Kvarglömd venkateter efter operation anmäls

2018-06-14

Publicerad 24 maj 2018 Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en ledare till en kärlkateter i en central ven, en så kallad CVK, glömdes kvar efter operation.

Miss av brösttumör efter felaktigt röntgensvar anmäls

2018-06-14

Publicerad 7 februari 2018 Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en brösttumör missades på grund av ett felaktigt röntgensvar. Följden blev att patienten fick genomgå ytterligare en operation.

Njursvikt efter överdosering av antibiotika anmäls

2018-06-14

Publicerad 3 maj 2018
Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient drabbades av njursvikt efter att ha behandlats med för hög dos antibiotika.

Fördröjd diagnos av tjocktarmstumör anmäls

2018-06-08

12 februari 2018

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där diagnosen av en tumör i tjocktarmen hos en patient fördröjdes vilket påverkade behandlingsstarten.