Fördröjd ambulanstransport till sjukhus vid hjärnblödning anmäls

2018-07-11 09:37

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där behandlingen av en blödning i hjärnan riskerade att försenas på grund av felaktig ambulansprioritering.

Händelsen gäller en ung kvinna som drabbades av en blödning i hjärnan. När ambulans larmades gjorde operatören bedömningen att fallet inte var livshotande och det gavs inte högsta prioritet. Efter att hon försämrats sändes ambulans omedelbart efter ett nytt larmsamtal. Patienten var då redan förd till sjukhus med privatbil och opererades akut. 

– Utredningen av detta fall visade att gällande direktiv för bedömning och prioritering frångåtts vid de båda samtalen, säger chefsläkare Göran Günther. Fördröjningen var ca 15-20 minuter, men det går inte med säkerhet att veta om det bidrog till försenad behandling. Kvinnan genomgår nu rehabilitering.

Efter händelsen har åtgärder vidtagits för att förhindra en upprepning. Personalen vid larmcentralerna i regionen har uppmärksammats på vikten att följa gällande rutin. Uppföljning och fortbildning är även planerad.