Lex Maria 2018

Årets Lex Maria-händelser.

Dödsfall efter försenat kejsarsnitt anmäls

2020-06-05

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt Lex Maria där ett försenat kejsarsnitt ledde till
att ett barn avled.

Dödsfall efter vårdmiss anmäls

2020-06-05

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en svårt sjuk patient avled under vårdtiden efter att man missat att ställa korrekt diagnos och gett fel behandling.

Trombolys i fel blodkärl anmäls

2018-12-20

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där blodproppsupplösande behandling gavs i fel kärl, vilket ledde till att patientens underben fick amputeras.

Infusion av vätska i lungsäcken anmäls

2018-12-18

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient med en
felplacerad kateter fick vätska och mediciner in i lungsäcken. Följden blev att
patienten fick vårdas längre tid på sjukhuset.

För hög medicindos till prematurt barn anmäls

2018-11-28

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt Lex Maria där ett prematurt fött barn fick en för hög dos medicin under
operation.

Kvarglömd kompress i operationssår anmäls

2018-11-27

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en liten kompress lämnades kvar i samband med att en patient opererades för hjärntumör.

Dödsfall efter felaktig cytostatikabehandling anmäls

2018-11-07

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient avled till följd av
blodförgiftning. Detta efter att ha fått felaktig behandling med cytostatika.

 

Feldosering av cytostatika anmäls

2018-10-17

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där flera
patienter med cancerdiagnos fick för låga doser cytostatika. Orsaken var en
felinställning i ett datorbaserat ordinationssystem.

Smärtlindring på fel plats anmäls

2018-10-16

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient, som skulle amputera underbenet, fick smärtlindrande läkemedel i en central ven istället för lokalt, nära ryggmärgen.

Höftfraktur efter fall på vårdavdelning anmäls

2018-09-28

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient fick en
höftfraktur efter att ha fallit på en vårdavdelning. Följden blev att patienten
fick opereras för benbrottet.