Lex Maria 2018

Årets Lex Maria-händelser.

Trombolys i fel blodkärl anmäls

2018-12-20

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där blodproppsupplösande behandling gavs i fel kärl, vilket ledde till att patientens underben fick amputeras.

Infusion av vätska i lungsäcken anmäls

2018-12-18

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient med en
felplacerad kateter fick vätska och mediciner in i lungsäcken. Följden blev att
patienten fick vårdas längre tid på sjukhuset.

För hög medicindos till prematurt barn anmäls

2018-11-28

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt Lex Maria där ett prematurt fött barn fick en för hög dos medicin under
operation.

Kvarglömd kompress i operationssår anmäls

2018-11-27

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en liten kompress lämnades kvar i samband med att en patient opererades för hjärntumör.

Dödsfall efter felaktig cytostatikabehandling anmäls

2018-11-07

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient avled till följd av
blodförgiftning. Detta efter att ha fått felaktig behandling med cytostatika.

 

Feldosering av cytostatika anmäls

2018-10-17

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där flera
patienter med cancerdiagnos fick för låga doser cytostatika. Orsaken var en
felinställning i ett datorbaserat ordinationssystem.

Smärtlindring på fel plats anmäls

2018-10-16

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där en patient, som skulle amputera underbenet, fick smärtlindrande läkemedel i en central ven istället för lokalt, nära ryggmärgen.

Höftfraktur efter fall på vårdavdelning anmäls

2018-09-28

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient fick en
höftfraktur efter att ha fallit på en vårdavdelning. Följden blev att patienten
fick opereras för benbrottet.

Fel blodplasma vid njurtransplantation anmäls

2018-09-28

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient fick fel sorts blodplasma i samband med en njurtransplantation.

 

Fördröjd diagnos av livmoderhalscancer anmäls

2018-09-13

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där diagnosen av livmoderhalscancer fördröjdes på grund av ett felaktigt laboratoriesvar av ett vävnadsprov.