Feldosering av cytostatika anmäls

2018-10-17 12:53

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enlig lex Maria där flera
patienter med cancerdiagnos fick för låga doser cytostatika. Orsaken var en
felinställning i ett datorbaserat ordinationssystem.

Händelsen gäller tre patienter med cancersjukdom som behandlades med för låga cellgiftsdoser. Felet berodde på en felinställning i ett datorbaserat ordinationssystem.

– Det har inte gått att fastställa om händelsen medfört några konsekvenser för patienterna, men det fanns en risk för sämre resultat av cytostatikabehandlingen, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har felet rättats till och nya kontrollrutiner tillförts innan ordinationerna av cytostatika godkänns.