Lex Maria 2018

Årets Lex Maria-händelser.

Fördröjd vård vid bröstsmärta anmäls

2018-06-08

08 februari 2018

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där omhändertagandet av en patient med akut bröstsmärta fördröjdes. Orsaken var ett missat provsvar och patienten avled till följd av hjärtstillestånd.

Infektion av kvarglömd operationsduk anmäls

2018-06-14

Publicerad  08 februari 2018 Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en duk glömdes kvar i buken på en patient som opererats. Detta orsakade en infektion och patienten fick genomgå ytterligare ett ingrepp.

Dödsfall efter försenat kejsarsnitt anmäls

2018-06-26

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt Lex Maria där ett försenat kejsarsnitt ledde till
att ett barn avled.

Dödsfall efter vårdmiss anmäls

2018-06-26

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en svårt sjuk patient avled under vårdtiden efter att man missat att ställa korrekt diagnos och gett fel behandling.