Infektion av kvarglömd operationsduk anmäls

2018-06-14 10:59

Publicerad  08 februari 2018 Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en duk glömdes kvar i buken på en patient som opererats. Detta orsakade en infektion och patienten fick genomgå ytterligare ett ingrepp.

Händelsen avser en pojke som opererades på barnsjukhuset. I samband med det kirurgiska ingreppet glömdes en duk kvar i buken vilket orsakade en infektion.

– Misstaget upptäcktes och vid ett förnyat ingrepp avlägsnades duken från patientens buk. Patienten fick antibiotika och är nu återställd. Pojken riskerar inga framtida men av detta, säger chefsläkare Göran Günther.

Efter händelsen har kontrollrutinerna i samband med operativa ingrepp skärpts vid barnkirurgen för att säkerställa att en upprepning förhindras.