Fördröjd diagnos av tjocktarmstumör anmäls

2018-06-08 15:55

12 februari 2018

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där diagnosen av en tumör i tjocktarmen hos en patient fördröjdes vilket påverkade behandlingsstarten.

Händelsen berör en patient vars tumör i tjocktarmen upptäcktes först vid eftergranskning av röntgenbilder ett halvt år efter undersökningen.

–Tumören konstaterades med koloskopisk undersökning och patienten opererades framgångsrikt. Trots den försenade diagnosen är patienten återställd från sin tumörsjukdom, säger chefsläkare Göran Günther.

Efter händelsen har rutinerna för omhändertagande och uppföljning av patienter på röntgenkliniken skärpts för att säkerställa att en upprepning av förhindras.