Fördröjd vård vid bröstsmärta anmäls

2018-06-08 15:55

08 februari 2018

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där omhändertagandet av en patient med akut bröstsmärta fördröjdes. Orsaken var ett missat provsvar och patienten avled till följd av hjärtstillestånd.

Händelsen avser en patient som sökte vård akut för bröstsmärta. Resultaten av de prover som togs indikerade hjärtinfarkt. Trots detta fördröjdes kontakt med kardiolog för bedömning och behandling. Patienten avled till följd av hjärtstillestånd.

– Utgången för patienten kanske inte påverkades, men den missade tolkningen av provsvaret fördröjde det akuta omhändertagandet, vilket inte får ske, säger chefsläkare Göran Günther.

Efter händelsen har rutinerna för omhändertagande av patienter med akut bröstsmärta skärpts för att säkerställa att en upprepning av förhindras.