Njursvikt efter överdosering av antibiotika anmäls

2018-06-14 10:41

Publicerad 3 maj 2018
Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient drabbades av njursvikt efter att ha behandlats med för hög dos antibiotika.

Händelsen gäller en patient som vårdades för skelettskada inom ortopedi och handkirurgi på Akademiska sjukhuset.

– Orsaken till händelsen var oklarheter i rutinerna för läkemedelsordination mellan två IT-system på operations- respektive vårdavdelning. Överdoseringen av antibiotika ledde till att patienten drabbades av tillfällig njursvikt. Njurfunktionen normaliserades dock efter adekvat vård och övervakning, säger chefsläkare Göran Günther.

Efter händelsen har rutinen för ordination av läkemedel förtydligats för att undvika en upprepning av misstaget. Patienten blev återställd utan framtida men av händelsen.